За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Физиотерапия в Център Карин Дом

1 февруари 2011

Заниманията по физиотерапия в Център Карин Дом – могат да помогнат, ако имате притеснения за двигателното развитие на детето ви.

Родителите често се притесняват за развитието на своето дете. Понякога притесненията са неоснователни, а друг път – има причина за безпокойство. Ето основните двигателни умения, които трябва да притежава детето ви – от 3 месечна възраст – до навършване на 4 години.

3 – месечно бебе: се повдига на ръце, държи дланите и пръстите си свободно отворени; държи главата си вдигната.
Могат да се появят безпокойства, ако бебето: държи ръцете си плътно прибрани към тялото през повечето време; рита само с едното краче; не приближава ръцете си към средната линия на тялото, за да играе.

6 – месечно бебе: седи с опора, държи главата си повдигната, повдига си краката и хваща едното краче при игра.
Могат да се появят безпокойства, ако бебето: не държи главата си в средата, гледайки нагоре, докато е по гръб. не проследява с очи близък бавно движещ се предмет, държи палеца си стиснат в юмрука.

9 – месечно бебе: свободно посяга и хваща с ръце, седи без опора.
Могат да се появят безпокойства, ако бебето: стои със стегнати крачета и изпънати пръсти, не може да повдигне глава и да изпъне гърба си.

 

12 – месечно бебе: изправя се самостоятелно до стоеж, върви самo, като се подпира и залавя за предмети, подава играчки, пляска с ръце.
Могат да се появят безпокойства, ако бебето: не може да пълзи на колене и длани, трудно се изправя до стоеж, използва само едната страна на тялото, за да се придвижва.

1.5 – годишно дете: ходи с леко раздалечени крака, няма нужда да държи ръцете си повдигнати от лакътя, за да пази равновесие; прикляква, за да вземе играчка от пода и след това се изправя без помощ; катери се върху висок стол.
Могат да се появят безпокойства, ако детето: върви с ходила силно насочени навътре или навън; върви с ходила изкривени навътре.

2 – годишно дете: бяга стабилно на цяло стъпало, като спира и тръгва с лекота; върви нагоре и надолу по стълби, като се държи за парапет или стена; качва се и слиза от столове.
Могат да се появят безпокойства, ако детето: пада много; не се опитва да се катери; има тремор или треперене на ръцете, когато нарежда на куп малки предмети.

2.5 – годишно дете: скача с двата крака заедно от долно стъпало; пази равновесие на един крак за момент; обръща една по една страниците
на книжка с картинки.
Могат да се появят безпокойства, ако движенията на детето: са много некоординирано или тромави; ако детето пада много или стъпва върху предмети; не показва интерес към играта на другите деца.

3 – годишно дете: върви самостоятелно по стълби, като редува десен и ляв крак; върви напред, назад и настрани; може да стои и върви на пръсти.
Могат да се появят безпокойства, ако детето: се спъва или се препъва без очевидна причина; има тремор или треперене на ръцете, когато нанизва или рисува.

4 – годишно дете: пази равновесие на един крак за поне три секунди; стои със събрани крака и затворени очи без да пада; върви в права линия по земята, като поставя и двата крака върху линията.
Могат да се появят безпокойства, ако детето: избягва трудни двигателни дейности; не харесва дейности от фината моторика – като нанизване на мъниста на връв.
Ако нещо в двигателното развитие на Вашето дете Ви притеснява, обърнете се към Център Карин Дом и си запишете час за консултация по програмата Ранна интервенция. Тя е безплатна, семейно ориентирана и може да помогне на семейството и детето Ви, да постигне своето оптимално развитие.

Ако детето се нуждае и ползва рехабилитация в Карин дом, с него работи екип от експерти. Терапията се извършва в уютна и слънчева стая в Карин дом, върху специална настилка. Не се прилагат апаратни процедури или травмиращи за децата методи. Терапевтичната сесия е с продължителност 45 минути. През първите няколко сесии терапевтът активно анализира състоянието на детето, за да прецени неговите най-големи нужди и възможности.
На базата на този анализ се изготвя индивидуална програма, с целите и задачите, които детето, с помощта на терапевта и родителите, трябва постигне.

За връзка с програмата и допълнителна информация: 052 302518 или 087 8302518, www.karindom.org

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни