За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Карин дом взе участие в конференция на EASPD на тема „Заетостта при хората с увреждания“

1 юни 2015

В периода 6-8 май 2015г Карин дом взе участие в конференция на EASPD в Хърватска Република на тема „Заетостта при хората с увреждания“. Конференцията цели да се справи с изпълнението на член 27 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, като се демонстрират добри примери за интегрираната заетост и подкрепа на заетостта от цяла Европа.

Тази тема е от съществено значение за EASPD понеже много от членуващите в нея организации са специализирани в подкрепа на заетостта, осигуряване на кариерно развитие и застъпничество за интегрираната заетост на пазара на труда, и също защото много европейски страни изпитват високи нива на безработица и имат нужда да се задълбочи обменът и изследвания по този въпрос в областта на хората с увреждания.

По време на конференцията, Франц Волфмайер, Президент на EASPD, подчерта проблема с безработицата и непълната заетост сред хората с увреждания в Европа. „Данните показват, че в Европа повече от половината от хората с увреждания са безработни, някои от тях са дори законно изключени от пазара на труда“, заяви той. Това е една от основните причини да се подчертае неотложността да се обърне внимание на темата и да се намерят решения.

Той продължи с представяне на Декларацията по заетостта на EASPD, представена официално през януари 2015, която препоръчва „услуги за подкрепа следва да се предоставят по два начина: подкрепа за самия човек да си намери работа, но също така да се подкрепят и предприятията, които предоставят възможности и създават необходимите условия, за да се гарантира заетост за хора с увреждания „.

Европейската комисия планира да създаде серия от мерки това лято, които да подкрепят държавите-членки, за да успеят да създадат места за работа за хората с по-дългосрочна безработица и младите, да развият умения и да се превърнат в квалифицирана работна сила. EASPD разработи документ за представяне на основните фактори необходими за услуги за подкрепа, за да се допринесе ефективно за справяне с дългосрочната безработица в Европа не само на хората с увреждания, но и за всички групи в неравностойно положение.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни