За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Балканска среща по въпросите на ранната интервенция

2 ноември 2010

Център Карин Дом участва на Балканска конференция по въпросите на
ранната интервенция в Прищина, Косово, където се обособи балканска мрежа за ранна интервенция.

На конференцията имаше професионалисти – представители на организации
от балканските страни, обучители от Великобритания, Германия, Косово,
Словения, Хърватия, Сърбия, Македония, Албания.

Г-н Иван Станчов, председател на управителния съвет на Фондация и
Център Карин Дом се върна от конференцията приятно впечатлен от начина,
по който специалистите по ранна интервенция в Косово работят със семейства с деца със специални потребности.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни