За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Екип на Карин дом участва в летен курс за приобщаващо образование във Вос, Норвегия

18 юли 2023

В периода от 2 до 7 юли 5-членна група от Карин дом – Магдалена Цонева, Анета Морфова, Виргиния Василева, Изабел Иванова, Николета Йончева и Десислава Дочева, педагогически съветник в ДГ 38 „Маргаритка“, гр. Варна имаше възможност да участва в лятно училище в гр. Вос, Норвегия, по проект ASUMIE, финансиран от програма Еразъм+, посветен на допълнителната подкрепа и медиираното учене в приобщаващото образование.

Летният ни курс представи всичко научено и събрано като знания и разработки за 3-годишната ни работа по проекта пред 48 участници от седем партньорски организации и колеги, работещи в сферата на допълнителната подкрепа. След откриването от страна на нашите домакини от Pedverket Competance и координатора на проекта от AP University College Antwerpen, дискутирахме успехите и предизвикателствата пред приобщаването в собствените си страни, след което обменихме в малки групи споделеното с представители на другите страни. Университетските представители от Белгия, Португалия и Италия говориха за разумните улеснения, необходими за успешно приобщаване. Представителите на Universita Cattolica di Sacro Cuore ни бяха подготвили интересна презентация – учене чрез преживяване.

В края на първия ден, имахме културно споделяне, по време на което можахме да опитаме от храната и традициите на всяка от страните! Представихме българско хоро пред международните партньори и ги включихме с нас в танца.

Нашето участие в програмата на курса беше втория ден, посветен на създаването на подкрепяща среда. Представихме инфографиката на Карин дом, посветена на Ранното включване през пътя на едно семейство. Колегите от AP University College Antwerpen, Белгия и Center za komunikacijo, sluh I govor, Portoroz, Словения говориха за подкрепата и екипната работа в масовото приобщаващо училище. Колегите от Cooperativa Imparole от Италия разказаха за приложението на метода на Фойерщайн, за работа в сътрудничество за динамичен трансфер на образователни перспективи. Денят продължи с базар, по време на който всички споделяха своите методи на работа, свои оригинални образователни материали, книги, видеа.

Третият ден от летния ни курс беше посветен на Комуникация и социално-емоционално учене, представени от партньорите от Universidade di Evora, Португалия. Следобед имахме възможността да посетим три детски градини и да научим как се полагат грижи за малките деца в Норвегия. Впечатлиха ни възможностите за свободна игра, детските площадки и организацията на средата, които дават много възможности за развитие на сензориката, на грубата и фината моторика. Децата имат повече досег с природата, каляват се, като спят на открито. Добрата осигуреност с персонал също допринася за успешното включване на всички деца.

Темата на четвъртия ден беше „Как да посрещнем многообразните характеристики и нужди в приобщаваща среда.“ Партньорите от Pedverket Kompetance, Норвегия ни представиха Концептуалния модел за преподаване на Ниборг, както и теорията PASS, която помага да предоставяме възможности за постигане на приемливо ниво на учене в приобщаващата класна стая, като вземаме предвид разнообразието от характеристики и нужди на обучаемите. DysCentrum, Чехия разказаха за опита в медиираното учене.

И стигнахме до края на нашия летен курс! Беше невероятна седмица, в която успяхме да обменим опит и знания за практиките на другите. Всички си тръгваме с нови идеи и по-голяма мотивация да продължим да работим за тази обща цел, приобщаването!

До есента на 2023г. предстои да бъде разработен свободно достъпен масов онлайн курс (на английски език) в помощ на всички, работещи в сферата на приобщаващото образование.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни