За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Обучения по Ранна интервенция

11 март 2011

Фондация Карин Дом организира обучения по Ранна интервенция, като част от едноименната програма, по която работи от декември 2010 г.

Всяко обучение включва теми, които обединяват теоретичните постановки с примери от практиката, видео и снимков материал, ролеви игри, решаване на казуси. Дава се възможност на участниците да представят за обсъждане случаи от своята практика.

Запитване можете да отправите на trainingcentre@karindom.org

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни