» (Bulgarian) Въвеждането на подход, основан на човешките правата- подпомага застъпническите политики в България
Contacts
Address

Sveti Nikola

P.O.Box 104, Varna 9010

Bulgaria

Telephone:

+359 52 302518

(Bulgarian) Въвеждането на подход, основан на човешките правата- подпомага застъпническите политики в България

18 March 2020

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

Международен архитектурен конкурс за нова сграда на Карин дом


Learn more

Подкрепи терапията на децата в Карин дом


Donate Now