За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Заключителна конференция в Карин дом

14 март 2012

От 12-ти до 14-ти март във Фондация „Карин дом” се проведе заключителна  конференция на организациите, работещи по проект „Развиване на услугата Ранна интервенция за деца със специални нужди в местните общности”.

Конференцията бе открита от доц Бозов, заместник кмет на Община Варна. След което продължи с презентация на тема: „Синектика в ранната интервенция или за различните подходи към общата цел” предтсвена от Севджихан Еюбова, клиничен психолог към МБАЛ – гр.Шумен. През трите дни на конференцията беше споделен опита и добрите практики на организациите по услугата Ранна интервенция през изминалата година и половина. Проведоха се дискусии по конкретни казуси, както и на тема: „Устойчивост на услугата Ранна интервенция на местно ниво – форми на предоставяне на услугата.”Конференцията завърши със семинар на тема „Групи за игра – допълнителна услуга по програма Ранна интервенция”

В конференцията участваха следните организации: СНЦ „Еквилибриум” – Русе, Сдружение “РАЛИЗ” – Русе, Фондация ”Ръка за помощ” – Добрич, Сдружение „Свети Мина” – Добрич, Сдружение „Самаряни“ – Стара Загора, Сдружение „Алтернатива 55” – Стара Загора, Фондация “Национален алианс за работа с доброволци” – Пловдив, Клубът на нестопанските организации в Търговище, Сдружение „Алтернативи” – Айтос.

Проектът „Развиване на услугата Ранна интервенция за деца със специални нужди в местните общности” се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „Лале” и Фондация „Оук”.

Видео материал

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни