За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Заключителна среща по проект “Център за семейно-медиирана интервенция”

17 декември 2018

Екипът на Фондация Карин дом проведе заключителна среща по проект  “Център за семейно-медиирана интервенция”  на 12.12.2018 г. от 10.00 часа в семинарната зала на Карин дом. На срещата присъстваха родители и гости – Цвета Стоянова, дирекция „Образование и младежки дейности“, Мария Чанкова – директор на Център Мария и Гергана Енчева – регионален координатор на Национална мрежа за децата.

Проектът „Център за семейно-медиирана интервенция“ се реализира с финансовата подкрепа на Фонд „Социална закрила“ благодарение, на който бе стартирана иновативна за България услуга за деца със специални потребности и техните родители, насочена към изграждане на семейството като водещ фактор в терапията и развитието на детето. Проектът стартира през месец юли 2018 като предостави възможност на 20 деца със специални потребности и техните родители, членове на разширеното семейство и обгрижващи да получат подкрепа чрез предоставяне на групови сесии, тренинги, психологическа и социална подкрепа.

Директорът на Карин дом – Мая Донева откри срещата сподели своите надежди и плановете за устойчивост на тази така нужна за общността иновативна услуга. На срещата Евгения Ангелова – психолог и водещ на семейна група за семейно-медиирана интервенция при деца от аутистичния спектър и Теодора Люцканова- кинезитерапевт и водещ на група за деца с комплексни и интензивни нужди от подкрепа, представиха постигнатите резултати от работата с децата и семействата. На срещата присъстваха и родители, които споделиха, че са удовлетворени от постигнатите резултати и желаят работата с децата да продължи. Психологът на ЦНСТ Тополи, сподели, че децата, включени в групата отбелязват напредък в двигателното и познавателно развитие, както и в комуникацията с другите деца в групата.

Методът е базиран на успешния опит на специалистите в Университета на Орегон, САЩ. Той се прилага от пет години в Европа и за първи път в България.

Проектът е единствен по рода си в страната и се финансира от Фонд „Социална закрила“ към МТСП. Информация за проекта можете да научите оттук.

 

 

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни