За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Децата с Даун синдром имат подчертана потребност да дават и приемат любов

23 март 2016

Елена е част от екипа на Карин дом от 2012г. Професионалните й интереси са свързани с ранната интервенция в първите години от живота на децата с нарушена комуникация и прилагането на семейно-ориентираните подходи в терапевтичната работа с деца и семейства. При необходимост оказва психо-емоционална подкрепа на родителите на новородени още в родилния дом. Елена е дипломиран психотерапевт към Дружеството по позитивна психотерапия в България от 2009 година.

Ели, как родителите могат да обяснят на децата си, защо децата със синдром на Даун са по-различни, как да се научат да приемат различието като част от живота, а не като фактор за отхвърляне на детето или човека, който е различен от тях?

– Родителите са свободни да избират начините, по които могат да обяснят тяхното различие, според своите вярвания и светоусещане. Нима всичко на нашата планета Земя е еднакво и универсално? Хората с Даун синдром са хора като всички нас. Само това е сигурно!

Как можем да опишем децата с Даун синдром? Какви са техните характерни черти?

– Не напразно наричаме тези деца „слънчеви“. Те са усмихнати и любвеобилни, силно се привързват към близките си и имат подчертана потребност да дават и приемат любов. Изключително важно е децата да бъдат отглеждани в домашната си среда и да бъдат подкрепяни от своите близки. Само тогава, те могат да развият заложбите и уменията си.

Какво обичат да правят децата с Даун синдром?

– Те са деца като всички останали и имат интереси също като своите връстници. Но особено много обичат да се включват в дейности с приложен характер /арт/- рисуване, моделиране, пеене, музика. С радост се включват в общи игри с връстниците си.

Какви обучителни трудности имат?

– Децата с Даун синдром добре запомнят и работят с визуално поднесена информация. На тях им е нужно време от 2-3 секунди в повече, при обработката на слуховата информация. Постигат обучителни резултати, когато се прилага индивидуален подход, базиран на силните им страни. Могат да водят независим живот и да овладеят професионални умения, свързани с интересите им.

Снимка: downsyndrome.ie

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни