За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Карин дом обявява свободна работна позиция: Счетоводител, специалист по труд и работна заплата

10 май 2021

Станете част от нашия екип!

Желаем да присъединим към екипа си добри професионалисти, ценим ентусиазма и желанието за постижения, етичното отношение и екипната работа. Инвестираме в екипа си чрез предоставяне на вътрешни квалификации, възможности за обучение и развитие. Идеалният за нас кандидат е с висок морал и ценности, толерантен и подкрепящ каузата на Карин дом да работи в подкрепа на децата.

Фондация Карин дом търси да присъедини към своя екип човек на следната позиция:

Счетоводител, специалист по труд и работна заплата.

Отговорности:

•Обработване на месечните трудови възнаграждения на персонала.
•Изготвяне и осчетоводяване на ведомостите за заплати.
•Изготвяне и обработване на всички документи, свързани с трудовата заетост на персонала – регистрация на болнични листа, молби за отпуск, осигуровки и др.
•Изготвяне и администриране на всички необходими документи при създаване и прекратяване на трудови правоотношения, и обработка на трудово-правни документи на служителите.
•Създаване и поддържане на архива на личните трудови досиета на всички служители в компанията.
•Координиране взаимоотношенията с държавните институции – НАП, НОИ, НСИ и др. като подава необходимите декларации, уведомления, справки и отчети в законово установения срок.
•Изготвяне на графици.
•Обработка на счетоводни документи и документация, свързана с дейността на фондацията.

Изисквания:

•Висше икономическо образование;
•Опит на подобна длъжност е предимство;
•Отлично познаване на българското трудово и осигурително законодателство;
•Отлично познаване на нормативната база в областта на счетоводството и данъчната политика;
•Предишен опит със сумирано отчитане на работното време, работа с графици е предимство;
•Да притежава добро ниво на английски език и компютърна грамотност;
•Способност за работа в екип, гъвкавост и адаптация в съответствие с поставените задачи;
•Комуникационни умения;
•Етичност, лоялност.

Ние предлагаме:

•Работа в приятна и спокойна обстановка, в сплотен екип;
•Възможност за работа от разстояние и гъвкаво работно време;
•Участия в обучения за повишаване на личните и професионални умения.

Ако позицията представлява интерес за Вас, моля изпратете автобиография на български език в европейски формат с актуална снимка, както и кратко мотивационно писмо на имейл: jobs@karindom.org до 26.05.2021г.

За Фондация Карин дом

Фондация Карин дом е неправителствена организация, която от 1996 г. стартира работата си като Център за Социална Рехабилитация и Интеграция на деца със специални потребности. Мисията на Карин дом е да подпомага приобщаването и включването на децата със специални нужди и техните семейства, чрез професионални услуги, подкрепа и повишаване степента на общественото съзнание. Екипът от специалисти на Карин дом подкрепя годишно над 300 деца и семейства от Варна и страната. Основните дейности са терапия и рехабилитация, ранна интервенция и интеграция, обучения и застъпничество.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни