За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Ти си различен, аз съм различен и тази разлика ни обогатява

27 май 2014

„Ти си различен, аз съм различен и тази разлика ни обогатява“

Това е мотото на едно от най-големите специални училища във Великобритания – щастливото училище Spring Common School за деца от 3 до 19г. със специални нужди. Училището получава отлични атестации за прогреса, който децата отбелязват по усвояване на предметите език и математика, прилагане на наученото, което им позволява да постигат успех в други дейности. Английското училище показва, че всяко дете има потенциал и с прилагането на ефективни образователни методи, използването на информационни технологии и различни по вид терапии, този потенциал може да бъде развит.

Изключителна е възможността, която Spring Common School предоставя на Центъра за деца със специални нужди Карин дом, като споделя своя богат опит и експертиза с българските специалисти. Партньорството продължава вече трета година и дава възможност на Карин дом да усвои и приложи ефективни модели на работа, както и да ги разпространи чрез обучения и семинари за родители и специалисти. През 2013г. Карин дом въведе „Терапия на трамплин” като иновативен за България метод за работа с деца със специални нужди след визита в Spring Common School.

Работните визити на българсите специалисти се осъществяват с подкрепата на проект, финансиран от Центъра за развитие на човешките ресурси, по програма за мобилност „Леонардо да Винчи“.

Последното посещение в британското специално училище, през месец май тази година, обогати практическия опит и познания на обучители от Карин дом за прилагане на сензорни стимули, алтернативни методи на комуникация и информационни технологии при обучение на деца с множество увреждания и аутизъм. Spring Common School ще представи своя опит и постижения в областта на аутизма и в рамките на Международната конференция по аутизъм тази година (30 май- 1 юни), която Карин дом организира във Варна,. Гост-лектор от училището ще бъде Д-р Ричард Гамън – образователен психолог и обучител, заместник-директор по въпросите на аутизма.

Принципите за успех, които споделят Spring Common School и Карин дом са: партньорство с родителите, ранна интервенция, обучения и обмен за специалистите, както и оценка на ефективността на прилаганите методи за работа с деца.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни