За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Да сглобим пъзела: устойчивост на семейно-ориентирания подход и ранната интервенция в България

15 март 2018

Карин дом развива услугата Ранна интервенция от 2010 чрез домашни посещения, прилагайки семейно-ориентиран подход, което се превърна в модел за разкриването на много подобни услуги в страната. Изграждането и развиването на тази услуга се подкрепяше финансово от Фондации Отворено общество – Лондон. Община Варна беше първата община в България, която започна да финансира тази услуга чрез общинска делегирана дейност.

След 7 години съществуване на услуги по ранна интервенция в страната вече е време да се изгради по-устойчива система на ранната интервенция на държавно ниво. Затова Фондация Отворено общество – Лондон понастоящем финансират проект на Национална мрежа за децата, с която Карин дом си партнира.

Целта на проекта „Да сглобим пъзела: устойчивост на семейно-ориентирания подход и ранната интервенция в България“ е да се работи в посока политики за ранната интервенция.

Първа част от този проект е посещението на външен експерт, който ще извърши оценка на нуждите и анализира законодателната и политическа рамка, която би подкрепила развиването на система за Ранна интервенция в България, нейната адекватност и релевантност за предоставянето на услуги за малки деца в страната. Оценката също така ще разгледа дали има пропуски между съществуващите практики и законодателството, възможности за подобряване на законодателството и съответните препоръки.

Експертът, привлечен за тази оценка, е г-жа Емили Варгас-Барон, Директор на Институт RISE, Вашингтон. Тя е международно признат експерт в областта на политиките за ранното детство. Работи и подкрепя разработването на политики и програми за ранното детство в редица държави от Латинска Америка, Африка, Централна и Източна Европа, Закавказието и Централна Азия. По време на престоя си в България г-жа Варгас-Барон ще се срещне с представители на отговорните държавни агенции и министерства в София, както и ще посети Варна и Русе. Ние сме особено доволни, че г-жа Варгас-Барон ще може да се запознае отблизо с нашия модел на Ранна интервенция и да види как работи едно добро сътрудничество между НПО и местна власт.

Посещението е предвидено за 27 март 2018г. По молба на г-жа Варгас-Барон и на Национална мрежа за децата, Карин дом организира среща, на която кани представители на Общината – Дирекции Здравеопазване и Социални дейности, както и други партньори – Отдел за закрила на детето, ръководство на Общностен център, лекари-неонатолози от двете родилни отделения, представители на Медицински университет – Варна. Символичното домакинство на Община Варна ще бъде проява на добра воля за сътрудничество за изграждането на политики за ранната интервенция, която Община Варна вече е доказала, че притежава.

На 28 март от 10:30ч. в Карин дом, организираме и среща на г-жа Емили Барон с родители, чиито деца са били включени в нашата програма „Ранна интервенция“. Родителите могат да изкажат своето мнение и препоръки за успешното развитие на програмата за в бъдеще.

Снимка: Карин дом

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни