За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Турски екип от болница Аджибадем Алтънизаде проведе безплатни консултации на деца със спастичност в Карин дом

18 декември 2019

Екип на известния детски неврохирург проф. Мемет Йозек от Истанбул, Турция – д-р Енис Шабан, специалист по анализ на походката и двама физиотерапевти прегледаха  и консултираха безплатно над 40 деца със спастичност и техните семейства по време на двудневна визита в Карин дом.

Посещението на турските специалисти е в резултат  на желанието на Карин дом да развива партньорска мрежа с университети, болници и други центрове, които биха подобрили качеството на живот на децата със специални нужди. Болница Аджибадем Алтънизаде е известна с ранна диагностика, оперативно лечение и ранна следоперативна рехабилитация на деца със спастичност, диагностицирани с церебрална парализа, епилепсия, забавено двигателно развитие, травми, синдроми, наследствена спастична парапареза, двигателни нарушения.

Турските колеги споделиха един по-различен мултидисциплинарен подход за ефективно лечение – и по-скоро за промяна на фокуса на специалистите, които работят с деца със спастичност:

  • по-голямо подобряване на функционалните умения на децата може да се постигне, ако първо се отстрани проблема със спастичността на мускулите преди да се прибягва до ортопедична операция;
  • спастичността може да се повлияе благоприятно, само ако след оперативна намеса семейството и физиотерапевтът работят активно заедно;
  • изборът на лечение на спастичността се предхожда от оценка, направена от мултидисциплинарен екип, който има предвид възрастта на детето (желателно от 2-6 години), диагноза, образни изследвания, обективно състояние, предходни операции и  очаквания на родителите.

Развитието на партньорската мрежа на Карин дом е част от проект на Карин дом с Фондации „Велукс“ и цели обмяна на знания и опит. Като резултат от посещението изградихме ценни контакти и планирахме следващи стъпки за сътрудничество. В края на посещението се разделихме с идеи в подкрепа на децата, както и обучение на специалисти.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни