За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Участие на Карин дом в работна група за трансгранично сътрудничество между България и Турция

13 ноември 2019

Фондация Карин дом бе избрана да участва като представител на юридически лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност, работещи в сферата на социалното включване и интегрирането на маргинализирани групи в Съвместна работна група (СРГ) за разработване на програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ между Република България и Република Турция за програмен период 2021 – 2027 г. (Програма INTERREG).

На 12.11.2019 г. в гр. Одрин, Турция се проведе първото заседание на СРГ, на което представители на Карин дом взеха участие. На срещата присъстваха от българска страна представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройствата, Министерски съвет, Министерство на вътрешните работи, Съвет на ректорите в България, Национално сдружение на общините на Република България, Национален съвет за интегриране на хората с увреждания, Министерство на околната среда и водите, Министерство на образованието и науката, Министерство на културата, Екологични организации, ЮЛНЦ, работещи в сферата на образование, наука и култура и др. На срещата присъстваха представители на национална и местна власт на Република Турция, както и турски неправителствени организации и представители на бизнеса.

Трансграничното сътрудничество между България и Турция предполага нови възможности за партньорства в сферата на образование и социални права на гражданите на двете държави, които се предвиждат за новия програмен период.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни