За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Стартирахме обученията за екипите по Ранна детска интервенция към центровете за обществена подкрепа, гр. Нова Загора и гр. Хасково

24 март 2021

В края на февруари и март 2021г. стартираха обученията ни за екипите по Ранна детска интервенция към Център за обществена подкрепа, гр. Нова Загора и Общностен център, гр. Хасково. Обученията са част от партньорска инициатива на Уницеф България и Карин дом „Изграждане на капацитет за осигуряване на качествени, ориентирани към семейството услуги по РДИ в общините Хасково и Нова Загора“.

След среща-разговор за оценка на нуждите обучителите от Карин дом съставиха програма, специално пригодена за нуждите на всеки от екипите. С новосформирания екип в Нова Загора започнахме със същността на ранната интервенция, структурата, организацията и стандартите на услугите, както и важността на мултидисциплинарната екипна работа. Разгледахме подробно етапите на ранното детско развитие от 0 до 3 години и въздействието на заобикалящата среда, на добрите и отзивчиви родителски грижи за развитието на малкото дете. А в тази възраст най-голяма, най-важна е ролята на семейството. Затова, за нас специалистите, е важно да разбираме семействата, да можем да се свързваме и да общуваме с тях по подходящ начин, за да им помогнем да полагат най-добрите грижи за своите деца.

Предстоят ни още множество теми за разглеждане и срещи с колегите, чрез които те стъпка по стъпка повишават своята увереност, знания и готовност да подкрепят малките деца със затруднения в развитието и техните семейства от Нова Загора и околните населени места. След периода на интензивна подготовка чрез уебинари и предоставени писмени ресурси, предвиждаме посещения на обучителния ни екип на живо в Нова Загора през лятото. Тогава ще можем да осъществим контакти и с останалите структури в общността, които са важни за ранното насочване и успешната ранна интервенция – детски ясли, градини, лични лекари и педиатри.

В обученията ни с Общностен център Хасково се включи мултидисциплинарния екип не само на услугата ранна интервенция, но и на другите услуги на центъра. Екипът има преминати обучения по ранна интервенция, както и натрупан няколко годишен опит в сферата. Основният фокус на обучителната ни програма с тях е да надградим знанията и опита, да помогнем на екипа да има еднакво разбиране за семейно-ориентирания подход и как да успешно да въвлича семейството като активен партньор в подкрепа на детето. Колегите изразиха конкретни нужди, свързани с оптимизиране организацията на услугата – процеса на планиране, предоставяне и документиране.

Специално внимание ще обърнем на изграждането на партньорска мрежа, чрез която да се подобри насочването на повече семейства на деца на възраст в най-ранната възраст 0-3 години. Екипът в Хасково е мотивиран да премине към предоставяне на услугите на терен, в естествената среда на семейството, където специалистите изпълняват консултативна роля. Ние с удоволствие ще ги подкрепим, тъй предоставянето на услуги по ранна интервенция в естествената среда на детето отговаря на съвременните научни доказателства и създава най-благоприятни условия за прилагане на семейно-ориентирания подход. Очакваме с нетърпение и срещите с екипа на място в Хасково през лятото.

Инициативата цели да покаже модел за изграждане и подкрепа на местни екипи по ранна интервенция, които да са съобразени с числеността, характеристиките и нуждите на населението в общността, както и на възможностите на общините да подсигурят услугите с човешки, финансов ресурс и необходимата база. Ако помогнем за създаването на мрежа от услуги по ранна интервенция, децата и семействата ще могат да получават услуги на място в своята общност, без да им се налага да пътуват на големи разстояния. Така ще обхванем по-добре всички деца и семейства, които се нуждаят от тези услуги.

 

UNicef_6003598645130913034_big

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни