За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Тематична среща за родители: Дискриминация на децата със специални нужди

18 юли 2013

На 18 юли в Карин дом се проведе среща за родители, на тема: „Дискриминация на деца със специални образователни потребности. Подготовка и интеграция в общообразователната среда“.  Женислава Сапунджиева – социален психолог и  Веселина Тинчева – обучител, социални дейности запознаха родителите с някои основни аспекти на понятията: дискриминация,стереотипи и толерантност, както и с основните нормативните документи, които защитават правата на децата със специални образователни потребности. Акцент на презентацията беше приобщаващото образование, което се насочва към образователната система и нейната промяна така че всички деца да се чувстват еднакво приети, ценни и значими.

Родителите, чиито деца вече са интегрирани в общообразователни  детски градини, споделиха своя опит и проблемите, с които са се сблъскали в процеса на интеграция, а специалистите дадоха конкретни насоки на онези родители, които тепърва поемат в тази посока.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни