За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Карин дом анонсира за структурни промени

24 март 2017

Радостни сме да Ви съобщим, че Фондация Карин дом предприема структурни промени, които да отговорят на нейното разрастване. Организацията е основана преди 20 години от потомствения дипломат и филантроп Иван Станчов в предоставената от семейство Станчови фамилна къща. Идеята и мечтата на Иван Станчов е това да е място, което предлага цялостен подход за подкрепа на деца със специални нужди и да се намали изоставянето на тези деца в институции.

През годините Карин дом се развива и израства като терапевтичен център за деца със специални потребности, в който работят висококвалифицирани специалисти. Благодарение на дарители от страната и чужбина, осъществяването на проектна дейност, подкрепата на Община Варна, както и на квалифициран екип от специалисти, Карин дом се развива изключително през годините.

Днес услугите ни са познати и търсени от семействата, капацитетът ни е многократно увеличен, а към екипа ни са привлечени все повече специалисти.

Годишно Карин дом подкрепя над 300 деца и семейства, обучава над 1200 специалиста. За да отговори на всички промени и съвременните изисквания, Карин дом предприе структурни промени, които да отговорят адекватно на новите нужди.

В началото на 2017г. Фондация Карин дом стартира процес на преобразуване и прехвърля съвкупността от всички свои права, задължения и фактически отношения към Сдружение в обществена полза „Приятели на Карин дом“. Новата структура осигурява по-добра организационна стабилност, прозрачност и гъвкавост, което съответства на развитието и лидерската позиция на Карин дом в сферата на услуги за деца със специални нужди и техните семейства.

Карин дом взе решение да продължи своята дейност като Сдружение в обществена полза „Приятели на Карин дом“.

Сдружението ще ни позволи да бъдем още по-ефективни на оперативно ниво. В момента новото сдружение е в процес на встъпване в правата и задълженията на Фондацията по всички нейни договори – със служители, подизпълнители и клиенти. Въвеждаме многостепенна система на контрол и вземане на решения. Органите на сдружението са: Общо събрание, Управителен съвет, Председател и Контролен съвет. Оперирането в рамките на този модел гарантира прозрачност в управлението на Карин дом и участие на членовете в този процес.

Към момента членове на Сдружението са: екипът на Карин дом, родители и приятели. Почетен член и пожизнен посланик на идеята и ценностите на Сдружението е г-н Иван Станчов. Председател на УС на Сдружението е неговият син – г-н Никола Станчоф, който е с богат опит в управлението и финансите. Изпълнителният директор на Сдружение „Приятели на Карин дом“ е Мариана Николова.

В УС на Сдружението се включиха професионалисти, които и към момента са в УС на Фондацията – Феодора Станчов (Монтесори учител и директор на Монтесори училище в Тулуза, Франция), доц. Д-р Ружа Панчева (педиатър и детски гастроентеролог, доцент-преподавател в МУ-Варна), Анна Тайлър (консултант по фондонабиране от Великобритания), Станка Желева (директор на Фондация “Изиарт”).

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни