За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Доброволческа среща по проект „Творчество и Доброволчество в Карин дом“

21 септември 2018

Доброволец ли си? Беше цяло лято при нас или сега тъкмо реши, че е време да доброволстваш- няма значение, заповядай на 28-ми от 17 ч в Карин дом на нашата доброволческа сбирка! Работилницата цели да насърчи младите хора да участват в доброволчески дейности в различни организации и така да намерят своята кауза.

В края на Септември ще бъде последната от серия срещи, които мотивират, и събират заедно младежи със специални нужди, родителите на деца, които ползват терапия в Карин дом и младежи, които желаят да са доброволци. По време на работилницата ще се направим „Дърво на проблемите в България“, ще работим по групи и ще дискутираме кои от тези проблеми биха могли да бъдат решени с помощта на доброволчеството. Заповядайте!

*Работилницата е подходяща за младежи до 29 г. или за семейства, чиито деца ползват терапия в Карин дом

Молим да попълните формуляра за участие тук: https://goo.gl/forms/TchosefQeb3dWPy13

Работилницата е част от проект „Творчество и Доброволчество в Карин дом“, финансиран Община Варна – програма „Младежки проекти 2018“.

 

obshchina-varna-logo

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни