За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Среща по проект disVorced

27 април 2012

На работна среща по проекта „Професионални концепции за семейства на деца с увреждания, в ситуация на развод” психолози, социални работници и специалисти от 10 държави обсъдиха как се справят децата със специални нужди, които преживяват развода на своите родители.

Статистиката за България показва, че около 45-50 на сто от семействата, в които има дете със специални нужди, се разпадат. Обикновено с грижите за детето се ангажира майката, а върху бащите пада отговорността за издръжката на семейството и ако единият от родителите не се чувства комфортно в тази ситуация, напуска семейството. Габриела Перисути от Австрийската НПО „Младежи в действие” разказа, че в Австрия този процент достига до 75 на сто, въпреки че социалните услуги там са значително по-развити.

Една от целите на проекта е да се разбере дали някоя от страните има по-добър опит в предоставянето на коплексна услуга за подкрепа на семействата на деца с увреждания в ситуация на развод, който да може да се използва за развиване и подобряване на модела за тези услуги в останалите страни.

Гостите от десетте държави имаха възможност да разгледат Центъра, да видят как протичат занятията с децата и споделиха, че са много приятно изненадани от услугите, предлагани за деца с увреждания в Карин дом.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни