» Среща по проект disVorced
За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Дарителска кампания:
Да осигурим терапия на 20 деца на възраст от 0 до 3 годинки

Early Intervention Session

Карин дом стартира инициатива за набиране на средства в платформата Global Giving

Donate Now

Среща по проект disVorced

26 април 2012

На работна среща по проекта „Професионални концепции за семейства на деца с увреждания, в ситуация на развод” психолози, социални работници и специалисти от 10 държави обсъдиха как се справят децата със специални нужди, които преживяват развода на своите родители.

Статистиката за България показва, че около 45-50 на сто от семействата, в които има дете със специални нужди, се разпадат. Обикновено с грижите за детето се ангажира майката, а върху бащите пада отговорността за издръжката на семейството и ако единият от родителите не се чувства комфортно в тази ситуация, напуска семейството. Габриела Перисути от Австрийската НПО „Младежи в действие” разказа, че в Австрия този процент достига до 75 на сто, въпреки че социалните услуги там са значително по-развити.

Една от целите на проекта е да се разбере дали някоя от страните има по-добър опит в предоставянето на коплексна услуга за подкрепа на семействата на деца с увреждания в ситуация на развод, който да може да се използва за развиване и подобряване на модела за тези услуги в останалите страни.

Гостите от десетте държави имаха възможност да разгледат Центъра, да видят как протичат занятията с децата и споделиха, че са много приятно изненадани от услугите, предлагани за деца с увреждания в Карин дом.