За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Министър Калфин оцени високо дейността на Карин дом на среща с родители на деца със специални потребности и ръководството на фондацията

19 април 2016

„Карин дом“ е блестящ пример за това как индивидуалният подход от най-ранна детска възраст, съчетан с адекватна подкрепа като част от ранното детско включване, дава добри резултати.“ – подчерта Министър Калфин на срещата.

На дискусията в Карин дом присъстваха: родители на деца със специални потребности, основателят и председател на управителния съвет на фондацията – г-н Иван Станчов, Народните представители от ПП ГЕРБ-Варна Нели Петрова и Даниела Панайотова, Любомира Комитска – директор на дирекция „Социални дейности“ в община Варна и ръководството на Карин дом.

Министър Калфин беше запознат с предимствата на програма „Ранна интервенция“ на Карин дом, предназначена за деца от 0 до 3 години. Акцентирано беше на необходимостта от обучение на специалисти и устойчивост на програмата. Карин дом стартира програмата „Ранна интервенция“ от 2010 г., като основното в нея е че се прилага семейно-ориентиран подход и услугите се предоставят в дома на детето. През 2013 г. Община Варна първа в България припозна услугата като общинска делегирана дейност и я възложи на „Карин дом“ с капацитет 40 деца. Към момента това финансиране представлява 40% от бюджета на тази услуга.

На срещата активно участие взеха родители и приемни родители на деца, преминали през програмата, които разказаха за ползите децата да бъдат обхванати още на най-ранен етап и възможността при ранна терапия да се намали ефекта на увреждането за детето. Поради важността на тази услуга за обществото, специалистите на „Карин дом“ настояха услугата да бъде включена в Закона за социални услуги, като част от мрежата на социалните услуги за деца, както и да бъдат разработени държавни стандарти и методика за предоставянето й.

„Карин дом е Академия за специалисти. Имаме 20-годишен опит в работата с деца със специални потребности, имаме капацитет и можем да предоставим така необходимото в момента качествено обучение на специалисти, заети в сферата.“– каза Звезделина Атанасова, директор на Център за професионално обучение „Карин дом“.
Министър Калфин прояви разбиране към нуждата от повишаване квалификацията на кадрите в социалната сфера. „В момента подготвяме Закона за социалните услуги и работим в посока промяна в предоставянето им. Идеята е те да се отворят малко повече, да има възможност за публично-частно партньорство, както и за съфинансиране там, където има нужда. Обмисляме да бъде направена карта на социалните услуги, на базата на която ще се определя от какво точно има нужда всяко дете с увреждания“, коментира Ивайло Калфин.
Родителите на деца с увреждания, които присъстваха на събитието, акцентираха на наболелите проблеми – необходимостта от по-подробна оценка на нуждите на всяко дете и необходимостта от асистенти; необходимост от допълнителни възпитатели в детските градини; повече средства от държавата за закупуване на проходилки и вертикализатори. Беше изтъкната и необходимостта от допълнителна квалификация на специалистите при терапията на деца с увреждания и стимулиране на студентите да изберат в своята професионална реализация работата с деца, тъй като липсват специалисти в България, които да работят с децата от най-ранна възраст.

„Все още в родилните домове няма необходимата подготовка, когато съобщават новината за раждане на дете с увреждане в семейството, което води до обезкуражаване на родителите още от самото начало“ – споделиха още родителите.

„Броят на децата с увреждания в България е 25 600 и Министерството на труда и социалната политика вижда необходимостта да се стимулират услугите в общността, оценява и важността от предоставянето на лични асистенти, като по този начин се даде възможност на родителите да работят“ – каза също г-н Калфин.

В момента се работи по въвеждането на международната класификация на Световната Здравна Организация, според която у нас ще бъде правена оценка на това какво хората с увреждания могат, а не какво не могат, стана ясно по време на дискусията.

Министър Калфин благодари на г-н Станчов, за всичко, което е направил за децата със специални потребности, на специалистите от Карин дом, както и на всички, ангажирани в социалната сфера и изрази желание за диалог и сътрудничество с неправителствените организации.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни