За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Карин дом участва на международна среща с представители на Европейската комисия

25 февруари 2016

На 18-19 февруари Веселина Василева (Директор отдел „Развитие“), представи Карин дом на среща с представители на Европейската комисия и министерства от 10 Европейски страни и организации в Дъблин. Темата на дискусията беше „Услуги по превенция и ранна интервенция, които са насочени към децата в бедност“.
Заедно с г-жа Ася Илиева – представител на Дирекция „Социално включване“ към МТСП, представиха опита на България по темата, практиката на Карин дом по ранна интервенция и обученията, които проведохме на 47 Центъра за ранна интервенция в страната.

Фокусът на срещата бяха различни модели на услуги и важността на предоставяне на услугите в дома на семейството за децата от 0 до 3г. Акцентира се на практики, които са доказали своята полезност.

„Удовлетворена съм от срещата и споделения опит. Радвам се, че в Карин дом споделяме посланията, които бяха изведени на срещата. Оценъчният доклад, който подготвяме за програма Ранна интервенция, ще отговори също на тенденциите в Европа – качеството на услугите да се доказва чрез изследвания и анализи“ – разказа Веси Василева.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни