За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Среща-дискусия на тема Ранна интервенция в Карин Дом

5 декември 2011

На 2-ри декември 2011г. в конферентната зала на Карин Дом се проведе среща-дискусия на тема Ранна интервенция.

Фондация Kарин Дом вече повече от една година предоставя иновативна за България услуга за подкрепа на деца със специални нужди и техните семейства – Ранна Интервенция. Ранната Интервенция е услуга, която се предоставя у дома на семейството, чрез мобилен екип от консултанти по ранно детско развитие. Основната цел е родителите на деца със специални нужди да бъдат подкрепени и обучени да полагат грижи за своите деца, по начин по които стимулира тяхното развитие и подпомага адаптирането на децата към социалната и образователна среда. Услугата работи и на ниво родилен дом чрез предоставяне подкрепа за кърмене на майките, като по този начин се цели предотвратяване на изоставянето на деца в институции. Моделът Ранна Интервенция на Карин Дом прилага семейно-ориентирания подход, като поставя нуждите на цялото семейство в центъра на услугата.

 На срещата бяха дискутирани следните въпроси:

  • Може ли ранната интервенция да стане услуга, финансирана от държавата и как?
  • Могат ли общините да осигурят собствено финансиране за услугата ранна интервенция и от къде?
  • Какви структури ще са най-подходящи да предоставят услугата ранна интервенция?  

 
Услугата ранна интервенция на Kарин Дом е подложена на постоянен мониторинг и оценка на въздействието, което дава възможност да се усъвършенства модела на услугата и да се търсят начини за утвърждаване на този модел сред останалите социални услуги за деца със специални нужди в България. Оценката на услугата към този момент показва, че родителите са изключително удовлетворени от подкрепата, която получават и има много случаи, в които се наблюдава положително развитие на децата, включени в програмата.

Присъстваха представители на различни институции, между които: Община Варна, Отдел закрила на детето – Варна, Регионална дирекция за социално подпомагане – Варна, Дирекциа социално подпомагане –Варна, АГ болница, МБАЛ “Света Анна”, неправителствени отганизации, родители на деца със специални нужди и други.

Срещата се проведe със съдействие на Институт Отворено Общество – Лондон и Институт Отворено Общество – София.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни