За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Специалисти от Карин дом участваха в Спортен лагер за деца с двигателни затруднения

16 септември 2016

По покана на Сдружение „Спида бифида и хидроцефалия-България“, обучители от Карин дом се включиха в летния лагер на организацията на 5 септември 2016 г., в курортен комплекс „Св. Константин и Елена“. Специалистите от Карин дом – Звезделина Атанасова и Андреас Андреу, проведоха семинар за родители на тема: „Движение и спорт при деца с двигателни затруднения“. Говориха по теми, свързани с важността на физиотерапията във всички етапи на развитието на децата и по-конкретно на деца със спина бифида и хидроцефалия, какво  реално може да се очаква и може да се постигне с рехабилитацията.

Специалистите запознаха родителите колко често е добре да се спортува и как да направим спорта безопасен за детето с двигателни затруднения. Дадените примери предизвикаха дискусии и активно участие на родителите в обучението, които задаваха  конкретни въпроси, споделяха  притеснения. Най-голям интерес предизвикаха, практическите занимания, в които участваха деца и родители. Нашите специалисти показаха методи за улесняване на движенията на децата, начини на водене и асистиране в различни режимни моменти и ситуации, направиха  консултации на част от децата и  дадоха ценни съвети. Специално внимание беше обърнато и на включването на децата в детска градина и училище и как те  да се движат достатъчно и заедно с другите деца в ежедневието и заниманията.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни