За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Специалистът трябва да знае какво усещат децата

9 юли 2014

Знаем ли какво усещат децата? Можем ли да разберем кога един проблем е сензорен или поведенчески? Как да наблюдаваме и анализираме поведението на детето? Как успешно да планираме сензорни сесии?

Отговорите на тези важни въпроси потърсиха участниците в поредното отворено обучение на Карин дом за 2014г. по темата за Сензорната интеграция, което се проведе в периода 2-4 юли.

Водещите на обучението Звезделина Атанасова и Андреас Андреу споделиха  с участниците опита на Карин дом в тази област. През последните години терапията на сензорната интеграция се наложи като един от основните подходи при работа с деца със специални нужди в нашия център.

Целта на обученията по Сензорна интеграция е да подобри у участниците разбирането на поведението на децата и техните нужди и да получат  добра подготовка за посрещане и отговаряне на сензорните нужди на децата.

Задоволените сензорни нужди при децата със специални нужди значително подобряват тяхното състояние и водят до:

 • намалена нужда за стимулиране или самонараняване,
 • подобрена способност за концентрация на внимание,
 • вземане на участие и научаване,
 • увеличена независимост при функционалните дейности,
 • спонтанна изява на нови способности и умения,
 • подобрено социално взаимодействие,
 • намалено безпокойство и страх,
 • подобрена комуникативност,
 • подобрена способност за справяне с разсеяността и прекъсването,
 • подобрена способност за приспособяване към промените,
 • подобрена способност за изразяване на радост и смях. А какво по-хубаво от щастливи деца?

От началото на календарната година Звезделина и Андреас са провели обучения по тези тема на около 150 души от цялата страна. За същия период Обучителният център Карин дом е провел общо 24 обучения, 1 конференция, тетматични срещи и кръгли маси, в които са взели участие повече от 650 специалисти, родители и студенти от цялата страна, Балканите и Европа.

Някои от темите, към които е изявен най-голям интерес са: Аутизъм; Сензорна интеграция – Знаем ли какво усещат децата?;  Комуникация с деца със специални нужди,  Методът Монтесори и правото на избор на детето; Изграждане на подкрепяща среда за децата със специални нужди в детските градини и общообразователните училища; Ранна интервенция.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни