За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Проект за изграждане на пространство за социална подкрепа, финансиран от Фонд „Социална закрила“

„Изграждане на пространство за социална подкрепа – иновативна и модерна възможност за обучение и социална интеграция на деца със специални потребности, техните връстници и семейства“, финансиран от Фонд “Социална закрила”- второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика, създаден на основание чл. 25 от Закона за социално подпомагане.

 

Цел на проекта:

В периода април 2021г. – март 2022г. фондация „Карин дом“ изгради нов терапевтичен и обучителен център в гр. Варна, където от септември 2022г. ще се премести и дейността на организацията. Избраният чрез международен конкурс екип архитекти, работещи в Германия, създаде качествена съвременна среда, изцяло съобразена с естеството на предоставяните от организацията социални услуги. Проектът цели, чрез строително-монтажни дейности, да изгради пространство за предоставяне на социални и обучителни услуги за деца, родители и специалисти. Пространството ще бъде съобразено с изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизирана територия и на сградите и съоръженията съгласно Наредба №РД-02-20-2 от 26.01.2021 г.

В архитектурния проект е заложен линолеума, като естествен екологичен материал, който се отличава с комфорт, износоустойчивост, антибактериални и шумоизолационни свойства. Монтирането на линолеум ще допринесе за създаването на уютна и безопасна среда за деца и възрастни. В резултат на проекта ще имаме възможност да довършим изграждането на това модерно пространство, в което Карин дом да подкрепя развитието на децата със специални потребности, да овластява специалисти и родители, и да предоставя обучения за приобщаващо образование, промяна на нагласи и толерантност, граждански и социални умения, и други.

Период на изпълнение

Юни-Юли 2022

Финансира се от

Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика

Лице за контакт

Дарина Райкова
draykova@karindom.org
телефон: +359 52 302 518

Новини