За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Карин дом е одобрен с проект за придобиване на дълготрайни активи от Фонд „Социална закрила“ към МТСП

Проект: „Закупуване на лек автомобил за предоставяне на висококачествени социални услуги за деца със специални потребности и подкрепа за специалисти и родители“

Цел:
Благодарение на проекта Фондация „Карин дом“ ще има възможност да закупи лек автомобил с цел да се улесни достъпът на специалистите до семейства в нужда и професионалисти в по-отдалечени места, както и ще позволи представителното и активно застъпническо участие в събития, кръгли маси, конференции, срещи с институции, изнесени социални мероприятия и други.

По-конкретно, специалистите на Карин дом, имайки възможност да бъдат по-мобилни, ще могат спокойно, гъвкаво и регулярно да предоставят мобилни услуги и да извършват дейности като домашни визити на екипа по Ранна детска интервенция, разпространение на добрата практика чрез обучения и супервизии на родители, специалисти, детски градини, училища, ЦНСТ и други услуги в цялата страна; да подкрепя семействата, както и чрез доставка на помощни средства; за участие в застъпнически кампании и събития, конференции, кръгли маси, работа с институции, социални мероприятия и други.

Период на изпълнение

май-декември 2024

Финансира се от

Фонд "Социална закрила" към МТСП

Лице за контакт

Дарина Райкова
draykova@karindom.org
телефон: +359 52 302 518