За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Сензорно-интегративни занимания за социално включване на деца със специални нужди

25 февруари 2020

Игровите сензорно-интегративни занимания с децата в проект “Овластяване на семейства на деца с увреждания за справяне с предизвикателствата, свързани със социално включване и равноправен достъп до пазара на труда чрез обучения и мотивационна и психологическа подкрепа” продължават с пълна сила.

Специалистите на Карин дом включват децата в разнообразни дейности като стимулират всички техни сетива като ги насърчават да изследват средата, да бъдат любознателни и да придобиват нови знания и опит. Всяка седмица се провеждат заниманията в библиотека на играчките, с Монтесори в кухнята, водени от Монтесори педагог, чрез които децата придобиват ценни умения за справяне в ежедневието. Дейностите в кухнята също така насърчават изграждането на комуникативни и социални умения.

С децата още работят физиотерапевт и кинезитерапевт. Когато времето позволява, заниманията на децата се изнасят на открито и се водят от педагог, помощник-възпитател и рехабилитатор/кинезитерапевт. Градината на Карин дом разполага с различни уреди за упражнения на открито, чрез които да стимулираме доброто двигателно развитие на децата и да поддържаме техния тонус.

Основно, заниманията са групови, под формата на игра в подготвена Монтесори среда. Дейностите са разнообразни и се предлагат в зависимост от потребността и настроението на децата – лепене, рязане, апликиране, моделиране, тематични работилници по повод Коледа, Хелоуин, Баба Марта и други празници и обичаи. Заниманията в група целят развитието на социални умения – да умее да изчаква реда си, да споделя играчки, да има приемливо поведение към връстниците. В групата се включва и специалист музикотерапевт, с когото децата споделят радостта от песента и се учат да свирят и да използват различни инструменти.

Основната цел на игровите сензорно-интегративни занимания е децата да получават подкрепа за придобиване на ценни умения, които да спомагат тяхната самостоятелност и успешна адаптация в детска градина/училище – да развият техните познавателни, комуникативни умения, умения за общуване с връстници. Как работи сензорната интеграция? – Тя е процес на подреждане и преработка на сетивни дразнения, при който мозъкът предизвиква адекватен и целенасочен отговор от страна на организма, както и осмислени възприятия, емоционални реакции и мисли. Тя сортира, подрежда и обединява всички сетивни усещания в пълноценна мозъчна реакция. Посредством занимания децата имат възможност да разгърнат своя потенциал и възможности, което със сигурност ще улесни и благоприятства техния преход към образователните институции.

Дейностите се провеждат по проект “Овластяване на семейства на деца с увреждания за справяне с предизвикателствата, свързани със социално включване и равноправен достъп до пазара на труда чрез обучения и мотивационна и психологическа подкрепа” и се финансира по ОПРЧР, програма „Социално включване в общността“.

 

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни