За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Уебинар „Сензорно-моторни занимания. Стимулиране на децата в детската градина, училище или у дома“ – обучение по одобрена програма по МОН

31 май 2021

На 13-14.05.2021 г. специалистите на Карин дом Звезделина Атанасова – специален педагог и логопед, директор ЦПО и Андреас Андреу – кинезитерапевт обучиха екипите (общо 18 човек) от 4 центъра за специална образователна подкрепа в градовете Пловдив, Пазарджик, Враца и „Лозенец“ – София. В рамките на обучението споделихме нашия опит в сензорно-моторните занимания и необходимостта и ползите от тях. Разказахме  за методите и подходите, които се използват по време на провеждането им. Акцентирахме върху темите:

• Сензорно-моторни занимания – структура, методи и подходи;
• Комуникация с детето по време на сензорно-моторни занимания;
• Сензорни стимулации чрез игра у дома или в детската градина, училище;
• Причини за ходенето на пръсти и подходящи коригиращи упражнения;
• Специфики при стимулиране на развитието при деца от аутистичния спектър чрез движение, елементи от спорта и упражнения;
• Съвети за изграждане на собствен опит и функционални умения при децата и как да се споделят ефективно с родителите;
• Сензорно-моторни занимания и тяхното място в приобщаващото образование – възможности и предизвикателства;
• Как и с какво да се оборудва зала или пространство за сензорно-моторни занимания;
• Адаптация и подкрепа на децата и семействата, базирани на внимателно наблюдение.

В рамките на проекта ще продължим да предоставяме обучения на ЦСОП – овете като ценни наши партньори, които оказват специализирана допълнителна подкрепа в процеса на приобщаване на децата със специални потребности.
Те са алтернатива за обучение на учениците със специални потребности  в страната.

Обучението се реализира в рамките на проект
„Трансфер на практики за подобряване подкрепата за деца със специални нужди
и техните семейства за приобщаващо образование“

финансиран от Фонд Активни граждани България.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни