За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Покана за обучение: Сензорно-моторни занимания. Стимулиране на децата в детската градина, училище и у дома- 20-21 юли

23 юни 2023

Скъпи колеги и родители,

каним ви да се включите в обучението на тема „Сензорно-моторни занимания. Стимулиране на децата в детската градина, училище и у дома“ на 20-21 юли . Тема по МОН, одобрена със Заповед № РД09-1714 / 11.08.2020 на Министъра на образованието и науката.

Задължителна регистрация Тук!

Кога: 20-21 юли 2023г. от 9:00ч. до 15:30ч.

Къде: гр. Варна, Фондация Карин дом, бул. „Цар Освободител“ 86 А

За кого: обучението е подходящо за учители, ресурсни учители, логопеди, физиотерапевти, кинезитерапевти, ерготерапевти, психолози, асистенти, родители.

Продължителност: 16 часа (реално присъствена) и носи 1 кредит.

Начин на завършване: Тест. Удостоверение за преминатото обучение с 1 квалификационен кредит или Сертификат за непедагогически специалисти

Такса: 220лв.

Описание: програмата съдържа теми, които са взаимосвързани и допълващи се така, че да дадат максимално пълна картина на обучаемите за същността на сензорно-моторните занимания, необходимостта и ползите от тях, методите и подходите, които се използват по време на провеждането им. По време на обучението се разглеждат случаи от практиката, които могат да служат като примери в реалната практика на участниците, осъществява се обмяна на опит и се достига екипно до отговори за конкретни казуси.

Акцентира се на темите:

 • Сензорно-моторни занимания – структура, методи и подходи;
 • Комуникация с детето по време на сензорно-моторни занимания;
 • Сензорни стимулации чрез игра у дома или в детската градина, училище;
 • Причини за ходенето на пръсти и подходящи коригиращи упражнения;
 • Специфики при стимулиране на развитието при деца от аутистичния спектър чрез движение, елементи от спорта и упражнения;
 • Съвети за изграждане на собствен опит и функционални умения при децата и как да се споделят ефективно с родителите;
 • Сензорно-моторни занимания и тяхното място в приобщаващото образование – възможности и предизвикателства;
 • Как и с какво да се оборудва зала или пространство за сензорно-моторни занимания;
 • Адаптация и подкрепа на децата и семействата, базирани на внимателно наблюдение.

Обучители: Андреас Андреу – кинезитерапевт, ерготерапевт и Илияна Добрева – ерготерапевт.

За контакти:
Магдалена Цонева – Мениджър обучителен център
Телефон: 0878 302 517, е-mail: mtsoneva@karindom.org

На разположение на родители и специалисти е и Дигиталната видео-библиотека на Карин дом, където можете в удобно за вас време, да гледате избрано обучение, подготвено от специалисти на Карин дом.

 • Ще откриете още видео-обучителни модули за специалисти и родители, свързани с ранното детско развитие, приобщаващото образование и иновативни практики за стимулиране развитието на малкото дете.
 • Ще намерите безплатни видеа и ресурси, както и рубриката ни „10 минути специално за вас“.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни