За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Семейно-ориентираният подход: инструмент за превенция на институционализацията на деца с увреждания

Обща цел на проекта: Превенция на институционализацията на деца с увреждания.

Необходимостта от този проект произтича от факта, че голяма част от децата, настанявани в институции, са деца с увреждания, които попадат там поради невъзможността на родителите да се справят с отглеждането им. За хората в подобни ситуации е важно да придобият умения за позитивно родителстване, самостоятелна грижа и пълноценно общуване с техните деца, така че да се чувстват максимално полезни в отглеждането и възпитанието им.

Конкретни цели на проекта:

Повишаване на родителския капацитет за отглеждане на деца с увреждания в семейна среда;

Повишаване на капацитета на други организации от страната за прилагане на семейно-ориентирания подход при терапия и обучение на деца с увреждания.

Към кого е насочен проекта:

  • деца с увреждания, които са в риск от институционализация;
  • родителите на деца с увреждания;
  • специалисти от други организации в страната, работещи с деца с увреждания.

Проектът се реализира с подкрепата на Фондация Лале и Фондация Оук.
Обща стойност на финансовата подкрепа от Фондация Лале и Фондация Оук: 63 595 лв.

Период на изпълнение

февруари 2014 – януари 2016

Финансира се от

Фондация Лале и Фондация Оук

Лице за контакт

д-р Апостол Апостолов – ръководител проект
aapostolov@karindom.org
телефон: 052/ 302 517

Новини