За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Карин дом организира форум за споделяне на успешни практики и препоръки в областта на приобщаващото образование

29 юни 2022

Една от първите граждански организации в България, Фондация “Карин дом“, организира кръгла маса: “Адресиране на препоръки за промяна на политики за приобщаващо образование“ на 04.07.2022 г. в София.

Дългогодишният опит на Карин дом е в областта на терапията и рехабилитацията, ранна интервенция и интеграция на деца със специални нужди. В подкрепа на приобщаващото образование, Карин дом провежда и специализирани обучения за специалисти, родители и организации в сферата на работа с деца, работи в посока промяна на нагласи и застъпничество.

Около кръглата маса и в името на децата, ще се срещнат и обединят усилията си институции, специалисти, родители и граждански организации. В срещата ще се включат представители на Карин дом с конкретни предложения и препоръки в подкрепа на образованието на децата със специални нужди.

В дискусията ще се включат представители на: МТСП (Министерство на труда и социалната политика), РЦПППО-София (Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование), ЦСОП “Едуард Сеген”-София (Център за специална образователна подкрепа „Едуард Сеген“), представител на Нов Български Университет и консултант по РДИ (Ранна детска интервенция) на УНИЦЕФ, Асоциация Родители, Национална мрежа за децата, Софийски Университет, Фонд Активни граждани, Детска Градина “Иглика“, гр. Варна, родители на деца със специални нужди. Специална покана е отправена към Министерство на Образованието на Науката.

Форумът е част от инициативите и дългогодишните усилия на Карин дом за промяна на политиките за деца със специални нужди в България и застъпничество за техните права за достъп до образование.

Форумът ще открие: Борислава Черкезова, изпълнителен директор на Фондация Карин дом, с презентации ще се включат представителите на Карин дом: Николета Йончева, д-р по логопедия, Женислава Сапунджиева, директор „Услуги за деца и семейства“, Бистра Бончева, административен директор на Фондация Карин дом и социален работник.
Карин дом е гражданска организация, основана преди 26г. от потомствения дипломат и филантроп Иван Станчов. Още от своето основаване, Карин дом има качествено нов подход към децата със специални нужди и техните семейства. През 1996г. първите деца постъпват в центъра, а част от родителите по-късно създават първите родителски организации във Варна.

В момента Карин дом посреща повече от 300 деца годишно от цялата страна, на които предоставя професионална терапия с логопед, психолог, физиотерапевт и др. Освен че подкрепя децата и техните семейства чрез терапия и социални услуги, Карин дом се стреми и към промени в политиките за деца на национално ниво, промяна на нагласите и приобщаващите практики за децата със специални потребности у нас.

На срещата Карин дом ще сподели и успешни практики от приобщаващото образование и политики на Исландия и тяхното законодателство. Ще предложи конкретни препоръки и стъпки за промяна на база опита и консултации с различни организации, работещи с деца, родители и специалисти в сферата.

Форумът е част от инициативите по проект „Трансфер на практики за подобряване подкрепата за деца със специални нужди и техните семейства за приобщаващо образование“ , финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на ЕИП 2014-2021.

Цялата отговорност за съдържанието публикуваната информацията се носи от Фондация Карин дом и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни