За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Наръчник за прилагането на един нов подход, основан на правата на човека в социалната и терапевтична работа с деца

13 май 2020

През изминалата година Карин дом активно работи в посока адаптиране и утвърждаване на методологията Rights Based Approach и въвеждането на този иновативен за България подход, основаващ се на правата на човека.

След като екипът на Карин дом беше обучен за внедряването на подхода в работата си със децата със специални нужди и техните семейства, се надяваме да направим достъпен този подход за повече организации, работещи в сферата на социалните услуги и човешките права. Адаптирането на методологията и въвеждането на този подход в България е огромна стъпка в признаването на семействата на децата със специални нужди като равноправна част от обществото и включването им в гражданските процеси и разработването на политики.

Наръчникът за прилагането на RBA – един нов подход, основан на правата на човека в социалната и терапевтична работа с деца вече готов и можете да прочетете и споделите тук:

 Наръчник, за прилагане на подход, основан на правата на човека

„За първи път се запознах с RBA през 2016-та година като част от звеното обучители и експерти на Европейския младежки форум – там организационната визия и дейности са базирани върху правата на човека и всяко стратегическо и оперативно решение минава през “филтъра” RBA. Със задълбочаването на интереса и знанията ми в посока на човешките права, социалните иновации и организационното развитие, започнах все по-често да се връщам към RBA- подхода като източник на матрица за вземане на решение.“ – Мая Донева, изпълнителен директор на Карин дом.

Наръчникът се издава от Карин дом по проект: „Изграждане на капацитета и овластяване на родители на деца със специални потребности чрез въвеждане на иновативен за България подход, основаващ се на правата на човека“ и се финансира от Международен Женски Клуб – София

laptop-300x170

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни