За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Резултати от Мартеничкова кампания 2017

22 март 2017

Скъпи ПРИЯТЕЛИ,

Радостни сме да споделим с всички вас резултатите от „Мартеничковата кампания 2017“ на Карин дом-Варна и  да благодарим на всички малки и големи наши приятели, които за поредна година изработиха пъстри мартенички за кампанията! И тази година получихме подкрепа от детски градини, училища, дневни центрове, читалища, йога клуб, учебно-творчески център, както и приятели на Карин дом от цялата страна. Децата в Карин дом заедно с екипа ни също се включиха с голямо желание и сътвориха чудесни мартенички.

Средствата, които успяхме да съберем заедно са 7002 лв.

Мартеничките се продаваха на благотворителни базари сред служителите на няколко компании: SG Експресбанк, Таксбек Груп, Каргил България. За първи път с организиране на базар се включиха Варненска Морска Гимназия „Св. Николай Чудотворец“-Варна, а хотел Модус зарадва с тях своите гости на 1 март. Отново чрез големите приятели на Карин дом Надка Гунева и Руми Гушева мартеничките излязоха извън пределите на България и бяха продадени благотворителни базари в Брюксел. Друга част от мартеничките бяха изкупени от фирми за техните служители. Благодарим на доброволките, които отделиха време и вложиха много ентусиазъм в продажбата на мартеничките на базарите ни във Варна – Недка Станчева и Габриела Христова! Благодарим, момичета!

Събраните от кампанията средства ще бъдат използвани за закупуване на материали и оборудване, подходящо за стимулиране на вестибуларните усещания на децата със сензорни дефицити. Вестибуларните възможности при тези деца са намалени и често се наблюдават проблеми от липсата на сензомоторен опит, който довежда до нарушения в ориентацията в пространството, определяне на собствените граници в пространството и др. Това пряко нарушава и намалява качеството на живот на децата и функционалните им възможности.

Оборудването ще подпомогне терапията на децата от аутистичния спектър, с множество увреждания, детска церебрална парализа, хиперактивност, дефицит на вниманието и др.

На всички, които се включиха и тази година и подкрепиха благородната кауза на Карин дом, благодарим ви! Щастливи сме, че нашата мисия – да подобрим качеството на живот и предоставим равни възможности за развитието на децата със специални нужди се припознава и подкрепя от деца и възрастни с благородни сърца от цялата страна!

Благодарим, приятели на Карин дом, че винаги се отзовавате и ни подкрепяте с голям ентусиазъм и чудесна организация!

– Екипът на Карин дом

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни