За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Премина първата среща за “Развитие на капацитета на Карин дом”

30 януари 2015

На 22, 23 и 24-ти януари 2015 г. се проведе първата среща от поредицата обучителни срещи по проекта за “Развитие на капацитета на Карин дом за организационна и финансова устойчивост”. Проектът е с продължителност 18 месеца и стартира в края на миналата година.

Целта на проекта е да развие капацитета на Карин дом за по-ефективно управление и успешно привличане на ресурси, което да създаде устойчивост на организацията и среда за развиване на дейности и услуги за деца със специални нужди и техните семейства.

Следващият етап от дейностите по проекта ще включва анализ и оценка на вътрешната и външната среда с цел изработване на стратегически план за дейността на организацията.


Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. – www.ngogrants.bg.

eegrants

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни