За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Карин дом проведе семинар за стратегическо планиране – Конференция на бъдещето 2015-2020

17 март 2015

На 13 и 14 март 2015 година Фондация „Карин дом“ проведе семинар за стратегическо планиране, наречен „Конференция на бъдещето 2015-2020“ по проект „Развиване на капацитета на Карин дом за организационна и финансова устойчивост“.

„Бъдещето зависи от това какво правим в момента“ е казал Махатма Ганди. По тази максима се води екипът на Карин дом и негови партньори, които прекараха два дни съсредоточени над бъдещето на фондацията. Модератори на конференцията бяха Ива Таралежкова и Диана Андреева, които организираха креативна работна атмосфера и помагаха на участниците да сглобят картината на бъдещето.

За да достигнат до основните моменти, към които трябва да насочат усилията си, различните работни групи: се върнаха в миналото и си дадоха равносметка за най-важните стъпки и натрупания опит през годините назад; преминаха през настоящето и въпросите какви са външните тенденции за развитие, какви са възможностите и заплахите, стоящи пред организацията и сектора като цяло.

Конференцията постави основата на бъдещата работа на организацията в следващия програмен период и очерта основните направления за развитие и устойчивост на предлаганите услуги.


Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. – www.ngogrants.bg.

eegrants

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни