За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Развитие на услуги по Ранна интервенция за деца с нарушения от Аутистичния спектър и техните семейства

Проектът се финансира от Фондации „Отворено общество“, програма за Ранно детско развитие, Лондон.

Проектът е с продължителност 18 месеца и стартира през м. януари, 2015.

Цел на проекта

Развиване на услугите по ранна интервенция, с акцент подкрепа на семейства на деца с нарушения от Аутистичния спектър.

Дейности

  • развиване на нова услуга – група за родители и деца с нарушения от Аутистичния спектър – Малки+
  • осигуряване на услуги по Ранна интервенция за семейства на деца със специални нужди между 0 – 3 години
  • прилагане на семейно-ориентиран подход – домашни визити, библиотека на играчките, игри между родители и малки деца

Резултати

Повишаване капацитета на семейството за подкрепа на децата и подобравяне на техните комуникационни и социални умения. Улесняване прехода и приобщаването на децата в детска ясла и градина.

Период на изпълнение

януари 2015г. - юни 2016г.

Финансира се от

Фондации „Отворено общество“

Лице за контакт

Веселина Василева
vvassileva@karindom.org
телефон: 052/ 302 517