За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Разпространение на опита на Карин Дом

Развитие на услугата ранна интервенция за деца със специални нужди в местните общности

Проектът е насочен към подпомагане на развитието на услугата Ранна интервенция от 10 неправителствени организации на територията на страната чрез обучения, предоставяне на експертна помощ и дейности по популяризиране на услугата. Обучените консултанти по ранна интервенция ще подпомагат семействата да разберат увреждането и да могат сами да прилагат положителни интервенции за своите деца. При този социален модел услугата се предоставя в дома на семейството. Тя включва и организирането на мобилен екип от специалисти, който да подпомага работата на консултанта чрез оценка и подкрепящи услуги на семействата с деца в риск/ с увреждане.

Целевата група по този проект са местните общности, представлявана от 10 неправителствени организации от цялата страна, работещи с деца в риск от развитие на увреждане/ с увреждане, които ще развият услугата ранна интервенция.

Услугата е насочена към деца в риск с увреждане на възраст от 0 до 4год. и техните семейства.

Планирани дейности:

  • Обучение на 20 специалисти от НПО за предоставяне на услугата ранна интервенция от обучители от Карин Дом Издаване и разпространение на ръководство за предоставяне на услугата ранна интервенция. Последващи каскадни обучения, при които участниците в обученията ще обучат екипи за ранна интервенция в своята местна общност. Екипът за ранна интервенция включва консултант/и ранна интервенция и мобилен екип от специалисти.
  • Стартиране и прилагане на услугата ранна интервенция в местните общности – всяка НПО разработва проектно предложение за иницииране на услугата, след което тя се предоставя в 10 местни общности за период от 11 месеца.
  • Популяризиране и промотиране на услугата ранна интервенция чрез провеждане на кръгли маси/неформални срещи, заключителна конференция в Карин Дом, издаване и разпространение на брошури и плакати.

Период на изпълнение

септември 2010 - март 2012

Финансира се от

Фондация Лале