За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Ползите от ранната интервенция – На какво се дължи напредъка на децата?

20 януари 2015

Програма Ранна интервенция на Карин дом е насочена към семейства с бебета и малки деца на възраст от 0 до 4 години, които имат увреждане или са в риск от развиване на такова.

Програмата стартира през 2010г. и предлага на семействата комплекс от услуги, като в основата са Домашните посещения. Консултантите на Карин дом (логопед, психолог, рехабилитатор, социален работник) посещават дома на детето и имат възможност да видят детето в неговата естествена среда.

Нашият семейно-ориентиран подход предразполага родителите и консултантите да работят заедно за преодоляване на предизвикателствата и стимулира активното участие на семейството в заниманията, развиващи потенциала на децата.

На какво се дължи напредъка на детето?

Споделяме с вас резултати от проучването за удовлетвореността на родителите по програмата за Ранна интервенция през 2014 година. Снимките дават отговор на въпроса „На какво се дължи напредъка на детето според вас?“, който зададохме на семействата, включени в програмата Ранна интервенция към Карин дом.

 

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни