За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Работна визита на Карин дом за обмяна на опит в Холандия

11 декември 2019

В периода 18-21.11.2019 екип от петима специалисти на Карин дом направи първата визита за обмяна на опит, която се проведе в Холандия. Бяха посетени общо 9 услуги в 3 различни града – Хага, Харлем и Лайден, които работят с потребители от 0 до 100 г. с различни състояния. Посещението беше част от проект на Карин дом, финансиран от Фондации „Велукс“, с цел изграждане на международна партньорска мрежа за обмен на знания и опит.

Специалистите ни посетиха център за деца на възраст 0-4 г., дневен център за деца на възраст 2-8 г., консултантски офис за бременни, майки и малки деца, център за обществена подкрепа, дневен център и център по ранна интервенция, детска градина, рехабилитационен център, както и две училища за деца със специални потребности.

Визитата беше изключително интересна за нашата работа и обогати информацията ни за предлаганите от колегите услуги в детайли,  как организирана работата и дейностите с децата, как работят с родители, как финансират услугите си и как си сътрудничат с институции и други организации. Общите впечатления са за една стабилна социална система, която подсигурява устойчиви услуги и позволява пълен фокус върху терапията и обучението на децата, изграждане и надграждане на техния потенциал за развитие.

Впечатленията на екипа от посещението на центровете може да бъде разделени условно в 4 направления:

1) Функционална среда – оборудване на сграда и стаи;

2) Реорганизация на работния процес;

3) Надграждане на компетенциите на специалистите, за да могат да прилагат иновативни методи;

4) Работа в мрежа с институции, други организации и специалисти

Центровете се характеризираха с богата материална база, изградена специално да отговаря на нуждите и потребностите на потребителите на услугите – средата е напълно и лесно достъпна, няма прагове, стаите са просторни, прозорците са големи, разполагат с много открити пространства за игра, разходка и занимания. Основно предимство на успешните услуги е работата в мрежа – всички организации, институции, центрове, консултантски офиси, работещи с деца и хора със специални потребности са свързани в мрежа и работят заедно за осигуряване на дългосрочна и ефективна подкрепа за потребителите.

Чрез визита, финансирана от Фондации „Велукс“, екипът ни изгради ценни контакти, акумулира идеи и планира следващи стъпки за сътрудничество и развитие на партньорствата на Карин дом.

За Фондациите VELUX

Фондациите VELUX се състоят от двете благотворителни фондации VILLUM FONDEN и VELUX FONDEN. Сред нашите грантове са научни, екологични, социални и културни цели в Дания и в международен план. През 2018 г. двете фондации дадоха съвместни безвъзмездни средства в размер на приблизително 168 милиона евро. Двете фондации са създадени от дипломирания инженер Villum Kann Rasmussen – основател на VELUX и други компании от VKR Group, чиято мисия е да внесат дневна светлина, чист въздух и по-добра среда в ежедневния живот на хората.

dw

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни