За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Работна среща по програма на Фондация Лале

28 май 2012

На 28 и 29 май в София ще се проведе работна среща на тема „Ранна интервенция при деца с увреждания и семействата им – по-добра грижа за децата и превенция на изоставянето“. Тази среща е част от поредицата работни срещи, организирани от Фондация Лале по Програма Научено и споделено. Карин дом е съорганизатор на събитието.

Програма

28 май, понеделник 

12.30 – 13.30  Обяд и регистрация на участниците
13.30 – 13.45  Откриване на работната среща
13.45 – 14.15  Представяне на участниците и гостите
14.15 – 15.30  Модели и практики за ранна интервенция при деца с увреждания и техните семейства: 
Медико-социален модел на ранна интервенция при деца с увреждания, Анита Кънчева и д-р Даниела Миланова, Фондация „Деца с проблеми в развитието“
Развитие на услуги по ранна превенция, Мария Данева, Сдружение „Самаряни”

15.30 – 16.00 Кафе пауза

16.00 – 17.30  Модели и практики за ранна интервенция при деца с увреждания и техните семейства:
 Ранна Интервенция за деца от 0 до 4 години: семейно-ориентиран подход, Апостол Апостолов, Фондация „Карин дом”
Родител за контакт, Савина Манева, Асоциация на пациентите с вродени лицеви аномалии и техните родители – АЛА

Дискусия.

17.30 – 17.40  Обобщаване и закриване на работния ден
18.00 Вечеря за участниците и гостите

29 май, вторник

09.30 – 10.30  Важността на ранната интервенции за малки деца и техните семейства,  Проф. Дейвид Алан, Държавен Университет в Портланд, САЩ. Дискусия
10.30 – 11.00  Оценяване и посрещане на актуалните нужди. Включване на семействата и децата в дейности по ранна превенция. Дискусия.

11.00 – 11.30  Кафе пауза

11.30 – 13.00  Начини и форми на взаимодействие с местната власт и държавните институции с цел осигуряване на разнообразни възможности за развитие услуги по ранна интервенция за деца с увреждания и техните семейства
13.30 – 13.40 Закриване на работната среща
13.40 – 14.30  Обяд

Място на провеждане: Американски център, Столична библиотека, пл. Славейков 4A, София
За повече информация: Фондация Лале

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни