За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Карин дом е част от Обществения съвет за развитие на гражданското общество към Министерски Съвет

2 март 2022

Правителството създаде Съвет за развитие на гражданското общество с Председател вицепремиерът по ефективното управление Калина Константинова.

През 2018 г. Законът за юридическите лица с нестопанска цел бе променен по инициатива на гражданските организации след широки обществени дискусии с различни техни представители. В него се вписва създаването на СРГО, който да подпомага държавата за разработването и провеждането на политики за подкрепа на развитието на гражданското общество. На чисто човешки език, ролята на съвета е да консултира дава насоки и обратна връзка на Министерски съвет как да се подкрепя и развива гражданското общество. Гражданският сектор у нас настоява и очаква този формат на партньорство вече близо 10 години. Въпреки това, оттогава до днес този съвет не бе конституиран, макар да бе изработен правилник за дейността му и да се проведоха избори за излъчване на представители.

Избраните организации са: Фондация „Български център за нестопанско право“, Сдружение „Български дарителски форум“, Фондация „Работилница за граждански инициативи“, Фондация „Светът на Мария“, Фондация „Български фонд за жените“, Сдружение „Асоциация на европейските журналисти – България“, Фондация „Заедно в час“, Сдружение „Български Червен кръст“, Сдружение „Български хелзинкски комитет“, Фондация „За нашите деца“, Сдружение „Асоциация на парковете в България“, Сдружение „Българска асоциация за алтернативен туризъм“, Фондация „Карин дом“, Сдружение „Еквилибриум“.

Случайно или нe, но на 1 март, когато си подаряваме преплетените нишки от бял и червен конец, се проведе първата среща на Обществения съвет към МС, а поводът беше пристигащите бежанци от Украйна. Съветът обсъди заедно с представители на МС как може да се подсигури адекватна подкрепа и грижа за бежанците. Приоритетните въпроси на дискусия бяха свързани с:

  • Информация за нуждите на бежанците – има ли деца/ хора с увреждания, с хронични заболявания, бременни жени и др.
  • Осигуряване на базов пакет, с който да се подкрепи едно семейство преминавайки границата – храна, дрехи, информация за правата им, транспорт и подслон.
  • Събиране на информация за пристигащите, за да може да се планира адекватни услуги за подкрепа.
  • Какви са възможностите за достъп до здравни грижи, социално психологическа подкрепа за деца, настаняване и др.
  • Изграждане на координационни центрове.

На срещата присъства изпълнителният директор на Карин дом- Борислава Черкезова, която изложи идеите ни за целенасочена и дългосрочна подкрепа за пристигащите деца и техните семейства. Предстоят поредица от срещи, в които Карин дом заедно с други организациите ще дава обратна връзка от терен и предложения за подобряване на подкрепата. Следващата официална среща на Обществения съвет за развитие на гражданското общество към МС ще е на 8 Март с фокус стратегически направления и рамка за стимулиране на гражданското общество.

Последните дни сме свидетели на силата и значението на гражданските организации, които са винаги на първа линия при подобни кризисни ситуации и са достатъчно гъвкави, за да организират бързо местните общности в случай на нужда.

Желаем много успехи и далновидни решения на Общественият съвет!

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни