За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Предоставяне на професионални супервизии на екипа на Карин дом през 2019г.

Специалистите от помагащите професии в ежедневната си работа изпитват нужда да бъдат изслушани и да споделят своите професионални и лични емоции в обстановка на конфиденциалност. Благодарение на супервизията, специалистите сами или в малка група, получават подкрепа, за да преработят преживяната проблематика или ситуация, или да си отговорят на въпроси, възникнали по време на пряката професионална практика.

Цел на проекта

Екипът на Карин дом работи с около 300 деца годишно, за което разчита на отлично обучен и висококвалифициран, отдаден на работата си екип от специалисти. Един екип, който ежедневно се сблъсква с много трудни житейски ситуации и провежда дългогодишна терапия на деца със сериозни състояния. Екипът работи и с деца, без родители, както и деца в приемна грижа.

Зад успехите на Карин дом и постигнатите резултати стоят много труд, желание за работа и непрестанна квалификация на екипа. За да бъде нашият екип ефективен и в помощ на децата и техните семейства също има нужда от квалифицирана подкрепа и провеждането на индивидуални и общи супервизии за специалистите. Това ще подпомогне терапевтите да се съхранят и да поддържат мотивацията си, да развиват професионалните си и лични умения.

Успехите на Карин дом няма да бъдат възможни без усилията на нашия квалифициран и мотивиран екип. Проектът ще се отрази благоприятно не само върху преките участници в него, но и ще рефлектира върху децата със специални потребности и техните семейства.

Дейности по проекта

1. Осъществяване на 40 индивидуални супервизии на членове на екипа на Карин дом през 2019г.

Супервизията е процес на професионално взаимодействие, при което се развиват професионалните лични умения на супервизирания специалист. Тя е подкрепящ и развиващ процес за подпомагане изграждането на индивидуален стил на работа, съвместим с личните ресурси, теоретични подходи и използвани методи на работа, процес на взаимно учене.

2. Провеждане на 2 общи супервизии за екипа на Карин дом.

Какво искаме да постигнем за терапевтичния екип на Карин дом.

В резултат на супервизиите специалистите ще обогатяват своите знания и умения, ще развиват личния си стил на общуване и толерират по-добре различните стилове и човешки характери, което спомага за по-добра комуникация и избягване на конфликти. Освен емоционалната подкрепа, която специалистите ще получат, супервизията гарантира високото качество и стандарт на терапия, които Карин дом предлага на децата и техните семейства.

Благодарение на професионалното взаимодействие супервизираният специалист изгражда своя индивидуален стил на работа, който да съвместява успешно с личните си ресурси, теоретични подходи и използвани методи на работа. Неоспорим факт е, че специалистите изпитват затруднения в поставянето на граници между себе си и това, с което се сблъскват ежедневно. Изпитват негативни чувства, които от своя страна водят до “burn-out”. Именно супервизията дава нужното пространство на специалиста да преживее тези негативни емоции, чрез споделяне в защитено пространство.

Ежедневните интервизии на специалистите на Карин дом, работата в екип, благоприятната работна среда помагат на екипа да съхрани себе си и да запази баланса между личното и професионалното.

Проектът се осъществява с подкрепата на The Taxback Group – дългогодишен партньор на Карин дом, който ежегодно подпомага наши инициативи, както и най-голямото ни благотворително събитие – Фестивал „Усмихни се, Карин дом“. The Taxback Group е ирландска компания, която отваря първия си офис в България през 2001 година в град Варна. За последните 18 години от малка семейна фирма The Taxback Group се превръща в глобален лидер във възстановяването на данъци, паричните преводи и пътуванията. Компанията обединява под шапката си осем различни бранда, а в нея могат да намерят възможност за работа и кариерно развитие специалисти в сферата на данъчното законодателство, софтуерното инженерство, маркетинга и бизнес развитието. Корпоративната социална отговорност е важна част от фирмената култура на компанията като тя подпомага дългосрочно местни благотворителни организации.

Снимка: https://gocriengtrenban.wordpress.com

Период на изпълнение

Март - Декември 2019

Финансира се от

Таксбек ЕООД

Лице за контакт

Венета Милева
vmileva@karindom.org
телефон: 0879940743