За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Музикотерапия на деца със специални потребности в Карин дом

В работата с децата в Карин дом търсим подходящите средства за комуникация, така че детето да се чувства свободно да изрази себе си, своите нужди и потребности, своите емоции. Музиката е съществено средство за комуникация тогава, когато тя е невъзможна чрез употребата на вербална реч. Музикотерапията не само успокоява и мотивира децата, но и им помага за концентрацията на вниманието и комуникация дори при липса на вербални умения.

Цел на проекта:

Проектът ще предостави възможност на 35 деца със специални потребности в Карин дом на възраст 3-8 години с различни състояния да се включат в индивидуални и групови музикотерапевтични сесии, водени от висококвалифициран специалист – музикотерапевт. Терапевтът ни е с магистърска степен от реномирания Университет по изкуствата (Universität der Künste Berlin) в Берлин, Германия и над 5 годишен опит в областта, с участия в редица национални и международни обучения и конференции за работа с деца със специални потребности.
Проектът цели да насочи вниманието на обществото към възможностите на децата със специални потребности, фокусирайки се върху тяхната артистичност, сърдечност, силна привързаност към хората, които са около тях, а не върху дефицитите им.

Резултати:

1. По отношение развитието на децата със специални нужди, включени в сесии по музикотерапия в Карин дом – музикотерапията успокоява и помага за концентрацията на вниманието, тонизира централната нервна система и стимулира дишането, както и оказва лечебно въздействие върху психо-емоционалното състояние на децата и опорно-двигателния им апарат. Тя ще окаже положително въздействие върху отделните области на развитие на детето, което ще се отрази върху възможностите му да се адаптира по-успешно в образователната среда на детската градина / училището и да взаимодейства по-добре със свои връстници.
2. По отношение на промяна на нагласите в общността към децата със специални нужди – очакваме да се изгради по-добро разбиране за състоянието и възможностите на децата със специални нужди, което да намали стигмата спрямо тях и техните семейства.

Музиката има своето специално място в ежедневието на децата със специални нужди и този проект ще ни даде възможност да продължим индивидуалните и груповите сесии на децата с квалифициран специалист.

За TELUS International

От своето създаване през 2015 г. до момента Общественият борд на TELUS International в България е финансирал 57 проекта. Общественият борд на TELUS International съществува във всяка локация, в която компанията оперира и има за цел да постави процеса на вземане на решения по обществено значими социални теми в ръцете на значими обществени личности, известни с филантропската си насоченост и изтъкнати лидери в сферата, в която работят.

Дейността на Обществения борд е част от политиката на корпоративна социална отговорност на компанията, чиято водеща философия е „да даваме, там където живеем“.

Период на изпълнение

Януари – Декември 2019

Финансира се от

ТЕЛЪС Интернешънъл

Лице за контакт

Дарина Райкова
draykova@karindom.org
телефон: +359 52 302 518

Новини