За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Карин дом представи опита си от програма Ранна интервенция пред доставчици на социални услуги от област Варна

5 февруари 2015

На 4 февруари 2015 година в х-л Черно Море, гр. Варна се проведе първият от група семинари за „обмен на добри практики и изграждане на мрежи на доставчици на социални услуги и неправителствени организации в област Варна“.

В семинара взеха участие над 50 представители на различни организации и доставчици на социални услуги от област Варна. Семинарите са организирани от областните координатори на проект „Развитие на система за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище“. Предвидени са още две дати 11 февруари и 16 февруари, на които ще бъдат представени резултатите по проекта.

В рамките на семинара бяха представени добри практики на 4 организации от гр. Варна, сред които и Фондация „Карин Дом“. От името на фондацията д-р Апостол Апостолов представи презентация на тема „Ранна интервенция, обучения и партньорство с местните власти: опитът на Карин Дом“.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни