За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Превенцията на институционализацията започва от семейството

6 септември 2014

Статистиката сочи, че голяма част от децата, настанявани в институции са деца с увреждания. Специалистите, които работят с тях са категорични, че много често децата в институциите попадат там поради невъзможността на родителите  да се справят с отглеждането им. За родителите е важно да придобият умения за справяне с ежедневните предизвикателства, свързани със състоянието на детето и стимулиране на развитието му.

„Вяра в децата и семейството“ е проект, Финансиран от Фондация Лале и Фондация Оук. Само за половин година, по този проект, специалистите от Карин дом са подкрепили с консултации и терапия семействата на повече от 10  деца в риск от институционализация от Варна и региона.

Семейно-ориентираният подход е възможност за превенция на институционализацията на деца с увреждания. Той поставя акцент върху семейството и превръща родителите в активна страна и равнопоставен партньор на професионалистите. Консултациите, подкрепата и обученията са от ключово значение за родителите на деца със специални нужди. Мотивираните родители ще бъдат по-уверени, че  са най-добрият терапевт за детето и че ще могат и в домашна среда да подпомагат развитието му.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни