За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Ще ми се „размине“, няма да ми се „размине“ … Или как да научим детето на правилата в семейството

22 октомври 2015

Всички деца изпробват до каква степен ще им се „размине“. Да тестват родителите си е част от съзряването им. Когато детето тества родителите си, това е начин за изразяване на чувствата, които все още не може да осмисли. Правилата и учтивостта са от голямо значение в ежедневния живот и изграждат в детето чувство за увереност.

Много родители вярват, че думата „дисциплина“ е синоним на „наказание“, но ето няколко основни правила според метода на Мария Монтесори.

Правила във всекидневния живот:

  • Отнасяме се към всеки с уважение;
  • Когато използваме нещо, го връщаме обратно на мястото му, когато приключим;
  • Когато счупим нещо, почистваме си го сами;
  • Казваме истината и не се срамуваме да признаем, че сме допуснали грешка

Ако вашето дете наруши някое правило, не му се карайте, не го заплашвайте и не го наказвайте. Вместо това му обяснете или покажете нов начин за извършване на същото действие, или спазване на правилото. Когато детето се опитва да направи нещо, помогнете му малко, като го насочите в правилната посока, окуражете го и след това отбележете свършената работа. Ако детето продължава да греши, спокойно, но твърдо му припомнете правилото или му кажете да спре засега.

В случай, че ситуацията е твърде емоционално заредена (не можете да запазите спокойствие), можете да спрете и да го обсъдите с детето или да помислите върху нов начин за справяне със ситуацията. Понякога, за да могат да бъдат спазвани, е добре правилата да бъдат повече на брой, но по-кратки.

Откъс от книгата на Tim Seldin „How To Raise an Amazing Child the Montessori Way

Снимки от: idividishop.com

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни