За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Покана за обучение „Сензорно-моторни занимания. Стимулиране на децата в детската градина, училище или у дома.“ на 5-6 ноември

6 октомври 2020

Карин дом ви кани на обучение на тема

СЕНЗОРНО-МОТОРНИ ЗАНИМАНИЯ.
СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА, УЧИЛИЩЕ ИЛИ У ДОМА.

Нова тема по МОН,
одобрена със
Заповед № РД09-1714 / 11.08.2020 на Министъра на образованието и науката

Кога: 5-6 ноември 2020г.

Форма за обучение: частично-присъствена.
5 ноември – теоретичен модул онлайн в ZOOM от 14.00 до 17.00 часа,
6 ноември – присъствен практически модул в Карин дом от 13.00 до 17.00 часа

За кого: Това обучение е подходящо за учители, ресурсни учители, логопеди, физиотерапевти, ерготерапевти, психолози, асистенти, родители

Описание: Програмата съдържа теми, които са взаимосвързани и допълващи се така, че да дадат максимално пълна картина на обучаемите за същността на сензорно-моторните занимания, необходимостта и ползите от тях, методите и подходите, които се използват по време на провеждането им. Акцентира се на темите:

 • Сензорно-моторни занимания – структура, методи и подходи;
 • Комуникация с детето по време на сензорно-моторни занимания;
 • Сензорни стимулации чрез игра у дома или в детската градина, училище;
 • Причини за ходенето на пръсти и подходящи коригиращи упражнения;
 • Специфики при стимулиране на развитието при деца от аутистичния спектър чрез движение, елементи от спорта и упражнения;
 • Съвети за изграждане на собствен опит и функционални умения при децата и как да се споделят ефективно с родителите;
 • Сензорно-моторни занимания и тяхното място в приобщаващото образование – възможности и предизвикателства;
 • Как и с какво да се оборудва зала или пространство за сензорно-моторни занимания;
 • Адаптация и подкрепа на децата и семействата, базирани на внимателно наблюдение.

 

Обучители: Звезделина Атанасова – специален педагог и логопед, директор ЦПО и Андреас Андреу – кинезитерапевт

Продължителност: 16 часа

Начин на завършване: Удостоверение за преминатото обучение с 1 квалификационен кредит

 Такса за участие:

 • 76 лв. при ранно записване и плащане – преди 21 октомври
 • 76 лв./участник при група от 5 до 10 души (за по-големи групи по договаряне)
 • 96 лв. при плащане след 21 октомври

Краен срок за записване и плащане: 2 ноември. Местата са ограничени предвид Covid-19 обстановката.

Таксата се превежда по банков път на следната банкова сметка:

Банка ДСК АД
Титуляр на сметка: Карин дом ЕООД
IBAN: BG37STSA93001528452286
BIC: STSABGSF

Основание за плащане: Обучение 5-6 ноември, име на участника (или име на организацията при повече участници)

Ако ви е необходима фактура за плащането, моля пишете на имейл astamova@karindom.org, като посочите темата, вашите данни за фактура и броя участници.

Можете да направите своята регистрация ТУК!

За контакти:
Магдалена Цонева – Специалист обучение и развитие
Телефон: 0878 302 517, е-mail: mtsoneva@karindom.org

 

 

 

 

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни