За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Покана за обучение: Орално-моторни и хранителни механизми при бебета и деца

28 октомври 2013

ПОКАНА

Обучителен и ресурсен център на фондация „Карин дом“ организира обучение за специалисти на тема: Орално–моторни и хранителни механизми при бебета и деца в норма и при нарушения в развитието – диагностика и терапия. 

Дати на провеждане: 9 и 10 декември 2013г., от 9:00 – 17:00 часа

Място на провеждане: Фондация „Карин дом“, гр. Варна, м-ст „Свети Никола“, до Пикадили парк

За кого: Семинарът е подходящ за логопеди, специални педагози, психолози, педагози от общообразователните детски градини, ресурсни учители, рехабилитатори, ерготерапевти, както и асистенти и възпитатели, които работят с деца с проблеми в развитието.

Водещ: Светлана Картунова
Асоцииран обучител в Обучителния екип на Фондация „Карин Дом“. Магистър по Логопедия с втора специалност Тифлопедагогика. Специализирала е прилагането на терапевтични методи в областта на оралната моторика, слуховата преработка и хранителните механизми. Има над 10-годишен опит с деца и възрастни с неврологични заболявания (ДЦП, епилепсия, инсултни състояния) и комуникативни нарушения в ранното развитие и Аутистичен спектър.

Лицензиран терапевт за звукова стимулация The Listening Program®, базирана на системата на д-р А.Томатис, консултиране по системата за образователна кинезиология Brain Gym, специализирано обучение в неонаталните и детските хранителни и комуникативни механизми.Доброволен консултант по кърмене към НАПК (Национална Асоциация за Подкрепа на Кърменето).

Подход:

  • Обучението предоставя информация и тренинг за повишаване на познанията за развитието на оралните структури и механизми, както и свързаните с тях диагностика, патология и терапия, прилагани в логопедичната практика.
  • Темите, които ще се представят включват анатомичното и физиологично развитие на орално-моторните механизми, етапите, които са сензитивни за появата на функционалности и умения, диагностични методи за оценка при различни клинични прояви.
  • Ще бъдат демонстрирани техники и терапевтични стратегии за стимулиране на развитието на уменията за сукане, дъвкане, преглъщане, орални и мимични механизми, свързани с комуникацията, при различни нарушения на развитието като ДЦП, Аутистичен спектър, Епилепсия, генетични синдроми.

Такса* общо за целия обучителен семинар:

За индивидуални участници: 120 лв.
За трима и повече представители от организация ползвате 10% отстъпка.

*Таксата включва лекционния курс, практическите упражнения, обучителни материали и кафе-паузи.

Приходите от обученията покриват терапията на деца със специални нужди в Карин дом.

Условия за записване

1. Попълване и изпращане на формуляр за записване – изтеглете от тук

2. Заплащане на таксата по банков път до 29 ноември 2013г.:

Фондация „Карин дом“
Сосиете Женерал Експресбанк – клон Транспортна
IBAN: BG67 TTBB 9400 1506 0684 19
BIC: TTBB BG22

Информация и записвания:
Надя Безева
Тел. 052/302 517, 0878 940 743
Емайл: nbezeva@karindom.org

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни