За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Държавата може да подобри детското здравеопазване като гарантира проследяване на ранното детско развитие при децата в риск

20 януари 2017

Според специалистите по ранно детско развитие от Карин дом в последните години у нас има напредък и желание да се промени грижата за недоносените бебета. Вече са факт създаването на „семейни стаи“ в някои болници в страната, разположени в непосредствена близост до неонтологичното отделение. Все повече започва да се насърчава връзката родител- дете още от самото раждане, като се предоставя възможност на семейството да прекарва повече време с новороденото. В световен мащаб е обичайна практика, родителите да бъдат максимално дълго време до децата си още от раждането им.  В последните 6-7 години много страни успешно въвеждат почасова „кенгурува грижа“ и повече контакт родител-дете. Добра практика в тези страни е и осигуряването на помещение за кърмене.  Въвежда се и проследяване на недоносеното бебе, родено под 32г.с. от екип специалисти поне до 24-ия месец, като се отделя внимание на психологическата подкрепа на родителите и комуникацията с лекарите. У нас все повече се оказва подкрепа за кърмене в родилните отделения на болниците, дава се и възможност на младите майки да бъдат посещавани от консултанти по кърмене и патронажни сестри.

Карин дом работи за цялостна подкрепа на семействата

През последните 6 години, Карин дом насочи усилията си към цялостната подкрепа на семейства, при които има риск детето да изостава в развитието чрез стартиране на програма „Ранна интервенция“.  За периода 2011-2016 година в програмата са включени 773 деца. В момента специалистите на Карин дом работят с 88 семейства, като повече от 20% от децата, включени в програмата са недоносени. Ранната интервенция е сравнително нов вид услуга у нас, която Карин дом реализира с подкрепата на Община Варна и е достъпна за всички семейства от Варна, с деца, при които има риск от изоставане в развитието. Услугата включва домашни посещения от: рехабилитатор, логопед, психолог и социален работник. Изключителен успех на програмата е, че 37% от децата преодоляват изоставянето в развитието си и нямат нужда от последваща терапия. Специалистите от екипа на Карин дом смятат за изключително важна възможността при раждане на дете в риск да се осъществи среща на семейството с психолог още в родилното отделение. Тази възможност вече съществува и в нашите АГ болници, с които Карин дом е изградил добро партньорство. Това помага на родителите да приемат по-бързо състоянието на своето дете и да се насочат към услуги и специалисти, от които имат нужда.

През 2015 Карин дом започна адаптация на един от най-масово прилаганите в света скрининги за проследяване на детското развитие – «Въпросници по възрасти и етапи».  За да може да се осъществи превенция на изоставане в развитието на всички деца в риск е важно родителите да имат достъп до такъв скрининг и услуги по ранна интервенция, които държавата да гарантира с устойчиво финансиране.

Тази инвестиция в ранното детско развитие може да намали по-нататъшния социален ангажимент на държавата и увеличи шансовете на детето да преодолее предизвикателствата в развитието си.

Повече за информация за програма „Ранна интервенция“на Карин дом можете да намерите ТУК

 

Снимка: www.alo.bg

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни