За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Партньорство на Карин дом с родителите през годините

17 юни 2020

В Конвенцията на ООН за правата на детето е казано ясно,че най- добрите условия за отглеждане на детето предоставя семейната среда, която му предлага атмосфера на щастие, любов и разбиране. Семейството „трябва да бъде подпомагано и защитавано, за да може да изпълнява функциите си, в рамките на общността “.

От създаването на Център „Карин дом“ един от основните принципи в нашата работа е партньорството с родителите. Нашият дългогодишен опит доказва, че взаимодействието между родителите на деца със специални нужди и специалистите, провеждащи терапия и обучение с децата им е от изключително важно значение за бъдещето им успешно развитие. Още в самото начало провеждахме ежедневни срещи и разговори с родителите, консултирахме ги по различни въпроси,свързани с децата им, техните специфични потребности и права.

През 1997г. се сформира първата ни група от родители, чиито деца получават терапия в Карин дом. Започват и срещите на родителите с психолог. С годините тя се превърна в родителска група за взаимопомощ и подкрепа, водена от квалифицирани психолози – психотерапевти и социални работници. В групата родителите могат да обменят информация, идеи и опит, да намират емоционална и социална подкрепа и да получат съвети за справяне с различни житейски проблеми, касаещи семейството, ролята на родителите и поведението на децата им, включването им в живота на общността. Родителската група имаше своите редовни срещи 2-3 пъти месечно, а веднъж месечно и тематични информационни срещи с наши и външни специалисти. Темите са подбрани според родителските желания и интереси. През 2000г Фонд ,,Спасете децата“, организира във Варна едно от първите обучение за родители за лобиране и набиране на средства, в което се включват родителски групи от България /вкл. и от Карин дом/ и Великобритания.

Сътрудничеството с родителите постепенно прераства в партньорство за съвместна работа и подкрепа на дейността ни. През годините сме разчитали на родителите за благотворителни събития за набиране на средства, за популяризиране на дейността, за помощ в градината. В последните две години родителите се включват активно и в изработката на артикули на Семейния онлайн магазин на Карин дом, чиито приходи подпомагат терапията на децата. Винаги с готовност се включват отбелязване на рождени дни и други празнични събития. Заедно с родителите участвахме в конференции, семинари и обучения. Те получават подкрепа и обучения от наши и чуждестранни специалисти. Родителите винаги са проявявали интерес и с готовност се включват в наши обучения за иновативни и ефективни терапевтични методи и подходи за работа с деца със различни затруднения. Заедно участваме в трудния процес на включване на децата със специални нужди в детските учебни заведения, провеждаха срещи с представители на Общината и други образователни институции.

През годините те ставаха все по-уверени и с подкрепа на други активни родители създадоха първите родителски НПО във Варна: Фондация „Радост за нашите деца“, на родители за деца от Аутистичния спектър, за недоносени деца, за деца със синдром на Даун, ДЦ,,Слънчевата къща“ и други. Тези организации успешно подкрепят много други родители в трудния път на приобщаването и приемането на децата и младежите със СОП.

През 2012г. С помощта на дарители и доброволци се изгради и Родителския клуб – уютно място за срещи, където родителите да общуват помежду си, да споделят и обменят идеи и съвети. През годините в Карин дом идват на посещение министри, депутати, посланици, представители на органи на Европейския съюз. В тези срещи активно участват и родителите на нашите деца и лобират за правото на достоен и независим живот на своите деца.

Заедно с родителите работим и за застъпничество и промяна на политиките за деца на местно, регионално и държавно ниво. Първи в страната въведохме и приложихме семейно- ориентирания подход на работа със семействата, по модел на Програми,,Ранно детско развитие“в Канада и САЩ.

Този подход се основава на взаимно уважение и зачитане правото на семействата, на информиран избор и активно участие във вземането на решения. Родителите на деца, ползващи услуги в Карин дом са наши партньори от самото начало. С тях обсъждаме очакванията им за развитието на детето, надеждите и притесненията им. Вслушваме се какво ни казват и искат за детето си.

По този начин родителите стават активни и овластени участници в терапевтичния процес, а това им помага да вземат самостоятелни решения за живота на детето си и своя собствен живот.

С писма до г-н Иван Станчов, ръководството на Карин дом и до екипа, родителите благодарят за професионализма, отзивчивостта и разбирането, любовта към децата и усилията за приобщаване им към обществото. Без родителите, без нашето добро партньорство, Карин дом нямаше да е толкова успешен и да е модел на добри практики за страната и чужбина. Нашата мисия е подпомагане на образователната и социалната интеграция на децата със специални нужди и техните семейства чрез професионални услуги, подкрепа и повишаване степента на обществено съзнание, за да осигурим условия за пълноценно развитие на всяко дете. За да бъде всяко дете усмихнато, прието и щастливо!

Снимки: Карин дом

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни